Skip to main content

Kune és una aplicació mòbil per iOS i Android basada en la filosofia del  consum  col·laboratiu  i  pensada  per  implementar‐lo  i  potenciar-­lo: deixar objectes, donar-los, intercanviar-los. Aquesta modalitat de consum basat en la col·laboració de persones iguals, permet satisfer necessitats sense haver de posseïr, ni pagar, aquells objectes o serveis que ens permeten aquesta satisfacció. L’exemple típic és el trepant, el fem servir uns 7 minuts l’any de mitjana, per tant, no cal que tothom en tingui un, si ens l’anem deixant, tothom pot fer forats; menys consum, menys residus, més relació, més comunitat.

Permet generar una xarxa de contactes i fer grups amb una base de dades de tots els objectes que aquests posen a disposició de la comunitat. De la mateixa manera, tu crees el teu perfil amb tot allò que vols i pots deixar, amb foto, localització i descripció.

Disposa d’un cercador que troba allò que necessites dintre de la teva xarxa i permet fer comandes específiques d’objectes concretant les dates en què ho necessitaràs.

Kune també et localitza en un mapa on són tots aquells objectes que estàs buscant i et diu a quina distància els tens. D’aquesta manera pots escollir a qui fer la comanda en funció d’on està ubicat allò que necessites.

Kune disposa, també, d’un servei de missatgeria que permet la comunicació entre usuaris per concretar com i quan es recollirà l’objecte o qualsevol cosa que es cregui convenient.

A més, disposa d’un registre que recull tots els objectes que has deixat, quan i a qui; tots els objectes que has demanat i els que has trobat, qui els ha deixat i quan ho ha fet. Deixa coses sense problemes, no desapareixeran més.

La confiança és clau pel Consum  Col·laboratiu

El Consum Col·∙laboratiu és una modalitat de satisfer necessitats en la que no hi ha intercanvi monetari i es basa en les relacions personals, en concret, relacions de confiança. És per això que Kune implementa la possibilitat de crear grups d’afinitat: amics, associacions, entitats, equips, etc. Això permet que es doni una veritable   col∙laboració   a   l’haver-‐hi   relacions   de   confiança   que permeten aquesta modalitat de consum en la seva forma més genuïna. Si voleu fer un grup per la vostra comunitat, feu un correu a info@kuneapp.com i el farem de forma gratuïta.

 

Per què usar  Kune?

No compris coses que faràs servir poques vegades, no acumulis objectes als quals no dónes cap servei. Deixa a algú que ho necessiti puntualment allò que no fas servir cada dia. Demana a algú aquelles coses que necessites en comptades ocasions.

Ets una empresa, associació o entitat i necessites alguna cosa de forma  puntual?  Per  què  has  de  fer  una  despesa  comprant-­ho  o llogant‐ho? Segurament hi ha altres empreses, entitats o particulars similars a tu que t’ho poden deixar. D’aquesta manera es comencen  a teixir dinàmiques d’intercooperació que es poden transformar en col∙laboracions futures.

Són moltíssimes les coses en què hem pensat quan vam idear Kune: des d’una màquina de segar la gespa fins a un vestit per anar a una boda, material esportiu, tecnologia, bricolatge, etc; Kune és útil per una gran varietat de persones, empreses, associacions, agrupacions, etc. Però també pots oferir i cercar serveis i trajectes, per exemple.

Kune està en constant evolució i la millorarem en base a les necessitats dels seus usuàris.

 

 Afavorir el consum col∙laboratiu

Kune és una eina pensada i desenvolupada per afavorir el consum col·laboratiu. En un moment de crisi ambiental, econòmica i social com l’actual i de qüestionament del sistema consumista,  cal repensar com ens relacionem amb el sistema econòmic i com satisfem les nostres necessitats. El consum col∙laboratiu permet satisfer necessitats puntuals a partir de l’intercanvi recíproc de béns sense motivació econòmica, o bé la donació.

 

Reforç dels llaços comunitaris 

Ja al 1924 el sociòleg i etnòleg francès Marcel Mauss, en el seu  famós “Essai sur le don”, va anunciar que l’intercanvi recíproc de béns entre persones i comunitats  constitueix i reforça els vincles i  les relacions entre ells. Els llaços comunitaris es construeixen a  través de la solidaritat i reciprocitat. En un món dominat per l’intercanvi econòmic (béns ‐ diners) les relacions entre persones s’han simplificat a venedors i consumidors. Kune és una eina que permet reconstruir aquests vincles a partir de recuperar un intercanvi solidari i recíproc entre persones, eliminant la mediació de l’interès econòmic.

 

Afavorir el Km0 sabent quins objectes tens més a prop 

El km0 està adquirint una importància cabdal en un moment de greu degradació climàtica a causa de la combustió excessiva de combustibles fòssils. Kune geolocalitza aquells objectes que necessites per saber quins són els que tens més a la vora; això permet escollir a qui fas la demandaseguint criteris d’eficiència i proximitat. Això també permet generar vincles comunitaris amb aquelles persones que tens més a prop i teixir una xarxa local.

Repensar la  propietat privada i  el consumisme 

Creixement infinit en un món finit? La degradació ambiental i l’empitjorament de la qualitat de vida de parts cada cop més grans de la societat ens demostren que el creixement il∙limitat no és possible.  Kune,  ens  ajuda  a  repensar  i  re‐definir  aspectes  com  la propietat i la possessió dels béns de consum.

No totes les coses que tens tenen un ús diari, per tant, comparteix‐ les amb altra gent que les necessita puntualment i demana aquelles que no tinguis i necessitis; no cal comprar-­les!

 

T’ajuda a recordar on són les coses que has deixat i a  qui les  has deixat 

Quants cops has deixat coses i ja no saps on són o no recordes qui  les té? Això ens ha passat a tots; ara però, Kune et permet fer un seguiment de les coses que deixes, a qui i quan, independentment que la persona a qui les deixes tingui l’aplicació.

 

Qui pot usar  Kune?

Kune és una aplicació per a ús particular, per grups i per entitats, empreses, cooperatives i associacions. La creació de grups permet que les relacions es donin en el si de grups d’afinitat prèviament creats o grups d’entitats i associacions: grups d’amics, equips esportius, grups de música, xarxes d’entitats i associacions, colles de tot tipus, etc.

Allà on hi ha un grup de persones, entitats, cooperatives, associacions,…és un entorn ideal per usar Kune. 

No hi ha límit en els objectes que deixes o demanes: material esportiu, eines, tecnologia, roba, música, llibres, vehicles, instruments, temps… També serveis, trajectes,… Tot el què vulguis deixar i tot el què puguis necessitar, estarà a Kune.

Skip to content