Skip to main content

En Biel Soriguera és un estudiant que ha realitzat el seu Treball de Final de Grau al Risell, en un programa d’aprenentatge i servei de la UAB.

Un dels resultats d’aquest procés ha estat un article on s’explora l’adaptació de l’aplicació de les Agendes Urbanes Locals (AUL) en municipis menors de 5000 habitants. El Risell ha elaborat l’AUL de Masquefa i la de Torrelles de Llobregat (en curs a març de 2023).

“Els darrers anys, s’ha impulsat la redacció d’Agendes Urbanes Locals (AUL) una nova generació de plans estratègics  urbans sense caràcter normatiu, i per tant d’adhesió voluntària que permeten establir les prioritats del territori local basant-se en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Els manuals i directrius d’AUL no encaixen pels municipis de menys de 5.000 habitants. Aquests componen el  77,61% del territori de la Comunitat Autònoma (CA) de Catalunya i formen part del conjunt de les dinàmiques territorials. S’ha de garantir, també, el seu desenvolupament sostenible i compromès en la prosperitat urbana sostenible i inclusiva, i oportunitats per tothom, la inclusió social i erradicació de la pobresa i el desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible?  L’objectiu d’aquest document és respondre a la pregunta si te sentit la redacció d’AUL en municipis de menys de 5.000 habitants i abordar la detecció de en quins dels municipis de Catalunya son potencials per a la redacció d’una AUL, utilitzant indicadors territorials”

Podeu accedir a l’article en aquest enllaç

Skip to content