Skip to main content

El Risell s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022. La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://elrisell.cat

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Existeixen logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectament i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen taules no adaptades a grandàries de pantalla petits i camps de formulari que no es visualitzen correctament en grandàries de pantalla petits [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeix text que en canviar els espais i altures de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen elements que no són accessibles per teclat, com per exemple enllaços a xarxes socials, l’editor de textos per a comentaris, elements per ordenar resultats de cerca, la paginació dels resultats de cerca o les fletxes de calendari [requisit número 9.2.1.1 Teclado, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha elements que no reben el focus i per tant no es pot interactuar amb ells mitjançant el teclat [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha enllaços en els quals no s’identifica correctament la seva funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…) [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha encapçalats amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge així com falta de suggeriments en formulari per a emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen formularis amb camps obligatoris on no s’informa a l’usuari d’això, així com camps on falta un exemple textual del format del camp (com per exemple el telèfon) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetas i instruccions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Existeixen camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte però no s’informa d’un suggeriment per a la seva correcció [requisit número 9.3.3.3 Sugerencias davant errors, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí ho compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de juliol de 2023. El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme. Última revisió de la declaració: 27 de juliol de 2023.

 

Observaciones i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte o cridant al telèfon 623 195 976.

Pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  1. continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  2. continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per El Risell.

 

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través del formulari de contacte del nostre sitio web, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per El Risell.

 

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat a juliol de 2023.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d’Android.

Skip to content