Skip to main content

Noves tarifes elèctriques. M’afecten?

By 28/05/2021juliol 6th, 2023Medi ambient, Sociologia

L’1 de juny s’apliquen nous peatges i càrrecs a les factures elèctriques. Quins són i com ens afectaran?

Les noves tarifes, m’afecten?

Alerta! Segurament ja ho heu llegit en multitud de llocs, aquest 1 de juny de 2021 s’aplica un canvi tarifari en el subministrament elèctric. El govern estatal ha modificat els peatges i els càrrecs que es cobraran a partir d’ara. Els peatges es destinen al manteniment de les xarxes de distribució i els càrrecs es destinen a pagar altres costos relacionats amb la generació i del sistema com el dèficit de tarifa o els sobrecostos de la generació de territoris no peninsulars. Però la pregunta clau és: m’afecta a mi? La factura serà tan cara com diuen?

La resposta a ambdues preguntes dependrà en gran part de la comercialitzadora on tinguem el subministrament elèctric contractat. Si tenim l’electricitat contractada a una comercialitzadora del mercat regulat (regulades per l’Estat i les que ofereixen la tarifa PVPC), la resposta és sí, m’afecta. Si tenim l’electricitat contractada al mercat lliure, la resposta és: depèn.

Part 1. Comercialitzadores del mercat regulat

Les comercialitzadores del mercat regulat aplicaran directament els nous peatges i càrrecs i, per tant, notarem directament aquests canvis a la factura. Quins són els canvis que s’aplicaran? Les antigues tarifes PVPC, amb i sense discriminació horària, desapareixen i tots els contractes amb PVPC tindran la mateixa tipologia de tarifa per períodes horaris. Així, a partir de l’1 de juny tots els contractes passaran a tenir 3 períodes de tarificació amb preus diferents:

  • P1. Període punta, el més car: de 10 h a 14 h i de 18 h a 22 h
  • P2. Període pla: de 8 h a 10 h, de 14 h a 18 h i de 22 h a 24 h
  • P3. Període vall, molt més barat: de les 0 h a les 8 h i tot el cap de setmana

Els preus de l’electricitat que utilitzem seran diferents en funció de l’hora i, sobretot, del període. Per exemple, 1 kWh consumit en període punta serà més car que 1 kWh de període pla, que a la vegada serà més car que 1 kWh consumit en període vall. Aquesta tarifa s’assembla molt a l’antiga discriminació horària, però amb 3 franges de preus i amb la novetat que totes les hores dels dissabtes, diumenges i festius estatals seran en horari vall, el més barat.

Per una altra banda, la potència contractada, la part fixa de la factura, també canviarà. Ara, en lloc de tenir una mateixa potència contractada per tots els dies i hores, també hi haurà la possibilitat de contractar potències diferents segons el període tarifari. Però en lloc de 3 franges, hi haurà només 2 períodes: punta i vall. Els horaris d’aplicació seran els mateixos que en els períodes per a l’energia consumida. Amb la diferència que el període punta inclou les franges del període pla. Els preus que pagarem per la potència també serà molt diferent entre la punta, que tindrà un cost similar a l’actual, i la vall, que serà molt més barata. Inicialment, quan apliquin els canvis, se’ns aplicaran la potència que tenim contractada actualment a ambdós períodes, però durant 1 any tindrem la possibilitat de modificar la potència contractada sense penalitzacions i amb les taxes gratuïtes. Les noves factures del mercat regulat inclouran també un històric de les potències màximes demanades tant en període punta com vall. Això ens podrà ajudar a decidir si les volem canviar.

Part 2. Comercialitzadores del mercat lliure

Però la majoria de la població tenim contractat el subministrament elèctric amb una comercialitzadora del mercat lliure, que al final ve a dir que les tarifes que ofereixen no estan regulades i per tant depenen de cada comercialitzadora i les ofertes que facin. Els peatges i càrrecs canvien per a tothom, així que sembla que sí que ens haurien d’afectar. Però a la pràctica, els preus que paguem per la potència contractada i per l’energia consumida estan recollits ens els contractes que tenim signats. I com adaptaran aquests contractes dependrà de cada comercialitzadora. Algunes, com la comercialitzadora SomEnergia a qui el Risell té contractada el subministrament elèctric, han traslladat o aplicat els nous períodes dels peatges i càrrecs a les tarifes i, per tant, sí que hi haurà canvis en la factura molt visibles. Altres mantenen els contractes actuals i assumiran de manera interna els canvis en els peatges, pagarem els nous peatges i càrrecs, però segurament no notarem canvis en la factura final. Així que caldrà consultar-ho.

Augmentarà molt el preu de la factura, amb aquests nous canvis?

Respondre aquesta pregunta, de manera general, és difícil. Els costos depenen de la potència contractada que tinguem, dels nostres hàbits i, sobretot, dels electrodomèstics i instal·lacions de casa nostra. No és el mateix cuinar amb vitroceràmica que amb gas butà, per exemple.

Però sí que cal tenir en compte que, la part fixa de la factura, automàticament baixarà, ja que més de la meitat de les hores setmanals corresponen al període de potència vall, amb un cost molt més baix que el punta (48 % de les hores de la setmana). Aquesta disparitat del nombre d’hores i, sobretot, del preu entre períodes, pot suposar una disminució de més del 85 % de la part fixa de la factura. Aquesta elevada disminució es manté fins i tot si augmentem la potència contractada, especialment si ho fem en el període vall.

Més difícil és calcular com ens afectarà els canvis de períodes del terme variable, l’energia consumida. En aquest cas dependrà dels electrodomèstics i les instal·lacions que tinguem a casa i dels nostres hàbits en la seva utilització.

Com podem estalviar

Per la part fixa ens estalviem automàticament i sense fer res més de la meitat del seu cost. I això, com més elevada sigui la potència contractada que tinguem, més ho notarem.

Per la part variable, caldrà intentar adaptar els nostres usos als nous períodes. Això no vol dir planxar a les 3 del matí. Però sí que caldria intentar que els electrodomèstics que més consumeixen, com la rentadora, el rentaplats, el “termo” elèctric, la planxa (si planxem més de mitja hora) o l’aspiradora (de nou, si la tenim en funcionament més de mitja hora), s’utilitzin majoritàriament el cap de setmana. O es programin, els que puguin, perquè funcionin durant la nit.

L’estructura d’horaris i peatges està pensada per intentar modificar els hàbits i que no tothom utilitzi l’electricitat a la mateixa hora, però sobretot per afavorir l’eficiència energètica, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum i la recàrrega del cotxe elèctric a la nit. Així que, aquesta opció podria ser una cosa més a valorar.

Skip to content