Skip to main content

CONSULTORIA ESTRATÈGICA I FORMACIÓ

Acompanyem i orientem en projectes de transformació social, i de transformació ambiental i paisatgística.

Serveis i àrees Clau

 • Diagnosi social i territorial

 • Desenvolupament local

 • Planificació estratègica

 • Envelliment

 • PLACI

 • Medi Ambient

 

 • Inclusió Social i Acció Comunitària

 • Governança i organització

 • PAESC

 • Canvi climàtic

 • Mobilitat

 • Avaluació

ANALITZEM

Realitzem anàlisis i diagnòstics en diferents àmbits i també de forma conjunta: diagnòstics socials, d’habitatges, energètics, ambientals i paisatgístics.

Ens podeu ajudar a conèixer i comprendre els fenòmens d’exclusió social del municipi?

I tant! Ho farem a partir de la combinació de tècniques qualitatives i quantitatives, amb un procés metodològic contrastat i fonamentat. Tots els processos de treball seran participats per agents de l’administració, les entitats i la ciutadania per aportar validesa, rigor, compromís i generar dinàmiques relacionals i col·laboratives.

Vull saber els principals valors naturals i paisatgístics del meu municipi

Et direm quins són! Estudiarem i analitzarem tots els vectors ambientals del teu municipi: vegetació, fauna, aigua i un llarg etcètera i al mateix temps descriurem i catalogarem els valors dels paisatges del teu municipi. Podem acompanyar aquesta anàlisi d’una diagnosi i d’un pla o estratègia de protecció i promoció del municipi a partir dels valors que hem detectat.

Necessito els estudis ambientals complementaris per una certificació BREEAM d’un edifici, ho feu?

Oh, i tant! Fem els estudis ambientals complementaris a les principals certificacions de sostenibilitat d’edificis i urbanitzacions. Realitzem estudis de mobilitat, d’ecologia, d’estalvi d’aigua, ACV materials, assessorament sobre sistemes constructius, de forma paral·lela a la certificació i al projecte per tal que les mesures s’incorporin des del principi en la concepció del projecte.

PLANIFIQUEM

Una bona diagnosi serà el nostre punt de partida per dissenyar els projectes i planificar de forma adequada.

Com podem dissenyar un pla d’acció per lluitar contra l’exclusió social i la pobresa, en totes les seves vessants?

Us podem acompanyar en l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social en totes les seves fases, en l’elaboració de Plans sectorials (desenvolupament econòmic, plans estratègics, gènere, joventut, pobresa energètica) o bé en el disseny de projectes d’intervenció concrets. També us acompanyarem en processos d’avaluació.

Ens agradaria impulsar l’Economia Social i Solidària, ens hi podeu ajudar?

És clar que sí! Podem fer projectes de dinamització i enxarxament, ja sigui en projectes que ajudin a fer emergir iniciatives, projectes que recolzin un ecosistema emergent o d’altres que reforcin les iniciatives ja existents.

Com puc adaptar el meu municipi al canvi climàtic i quines accions puc prendre per reduir l’aportació a aquest?

Des del Risell, redactem Plans d’Adaptació i Mitigació del canvi climàtic així com Plans d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, i també projectes paisatgístics adaptats o d’adaptació al canvi climàtic.

ACTUEM

Des del Risell fem que les coses passin de forma sostenible a diversos nivells: ambiental, social i econòmic.

Volem fer una cursa sostenible al nostre municipi, com ho podem fer?

Podem acompanyar-vos en l’organització de qualsevol esdeveniment tot fent que aquest sigui respectuós amb el medi ambient. Des de dissenyar el traçat més sostenible, calcular i compensar les emissions del transport dels participants, fins a dur a terme les mesures correctores per reduir l’impacte ambiental dels avituallaments.

Volem engegar algun projecte d’intervenció comunitària, com ho podem fer?

Us podem acompanyar en totes les fases del projecte: diagnosi, disseny, implementació, seguiment i avaluació. Podem desenvolupar-lo des del principi al final teixint una xarxa d’actors locals, dinamitzant espais, acompanyant, formant, avaluant, creant xarxes relacionals,… Demaneu i us donarem resposta en tot allò possible!

Volem fer un projecte de millora i restauració paisatgística d’una riera que passa pel nostre municipi, ens hi ajudeu?

Clar! Fem projectes de paisatge de rieres i moltes coses més! Us podem fer el projecte bàsic i executiu de la recuperació de la riera per tal de dur a terme tant la recuperació de l’ecosistema de la riera com la incorporació del programa funcional.

Podem acompanyar el projecte paisatgístic amb un projecte d’educació ambiental per tal de transmetre els valors tant del projecte com de l’àmbit d’estudi.

M’agradaria que els veïns i les veïnes del meu municipi se sentin implicats en aquest projecte, que se’l facin seu, com ho podríem fer?

Doncs el millor és que siguin ells qui participin des del primer moment. Sigui quin sigui el projecte, si el treballem de forma participada amb els mètodes i les tècniques adequades, els ciutadans s’hi vincularan i se’l faran seu. També seran més proclius a implicar-se en fases posteriors a la del disseny.

FORMEM

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. El coneixement ha de distribuir-se i circular.

Això de l’Economia Social i Solidària, les economies transformadores... és interessant, puc saber-ne més?

Es clar que sí! Us podem oferir cursos de formació en Economia Social i Solidària i Economies Transformadores, ja sigui per fer difusió a la població com per poder obtenir un coneixement més específic per a tècnics i professionals.

Som tècnics i tècniques de serveis socials i ens agradaria aprofundir en el coneixement dels fenòmens que tractem, ens ajudaríeu?

Sí, us podem oferir cursos de formació en temàtiques vinculades a l’exclusió i la inclusió, la pobresa energètica, l’avaluació (resultat, procés, disseny, impacte), entre d’altres.

On van els Residus dels Aparells Electrònics i quins impactes ambientals té el seu tractament, ens ho expliqueu?

Sí! Us podem ajudar a aprendre un ampli ventall de conceptes i continguts ambientals, tals com residus, medi natural, eficiència energètica, economia circular, canvi climàtic i un llarg etc. Adaptem les nostres formacions al públic destinatari i aquestes sempre són molt interactives, participatives i dinàmiques, procurant introduint-hi tallers i activitats.

Skip to content