Vés al contingut

Intervencions a llars en situació de pobresa energètica

Àrees de treball
Equip Andreu Camprubí i Clara Ramoneda
Calendari2016 i 2018

Programa d'intervencions contra la vulnerabilitat energètica en domicilis

Els objectius del projecte que es cerquen assolir amb aquest procés d'intervenció per lluitar contra la vulnerabilitat energètica van lligats a combatre les seves causes.

Reducció dels costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries

  • Assessorament tarifari per ajustar els contractes a les necessitats reals (bo social, baixada de potència, discriminació horària)
  • Suport en la realització dels tràmits per a sol·licitar canvis tarifaris
  • Formació en hàbits de consum eficients

Una altra de les causes identificades és la qualitat dels habitatges en termes d'aïllament tèrmic i eficiència energètica.

Millora de l'eficiència energètica de la llar i de les condicions de confort i salubritat

  •  Realitzar un estudi energètic (amb eines de mesurament de consum real i sectorialitzat), per tal de conèixer les necessitats de la llar i poder determinar-ne les actuacions més pertinents i particularitzar les solucions.
  • Millora de l'aïllament de l'habitatge i instal·lació d’elements d'eficiència energètica mitjançant intervencions de baix cost, prioritzant-ne les proteccions passives.
  • Formació en ús eficient del mateix habitatge tenint en compte elements passius ja existents, orientació, ventilació, insolació, entre altres.