Skip to main content
Des del Risell vam col·laborar amb Hàbitat3 en el programa de Pisos Buits de l’Ajuntament de Barcelona.Ens va semblar un programa molt interessant i necessari per donar resposta a la problemàtica habitacional de l’actualitat.

Programa pisos buits

El programa es va iniciar a finals del 2014 inicis del 2015 i finalitza a dinals del 2016.Gestionava habitatges buits que cedien voluntàriament propietats privades. Aquests habitatges passaran a formar part del parc d’habitatge de lloguer social.

Aquest programa no només vol garantir l’augment del parc d’habitatge social si no que també vol garantir un habitatge digne. Aquestes llars compliran l’habitabilitat mínima establerta en el decret vigent.

Objectius

Ja fa anys que arrosseguem un important problema habitacional. Per una banda hi ha el problema del parc d’habitatge existents, ja que es tracta d’una volum d’edificis ineficients a nivell energètic i sovint en mal estat de conservació. Però hi ha un altre destacat problema: l’accés a l’habitatge. A Catalunya ens trobem amb un baix nº d’habitatge en lloguer social, la demanda d’aquestes llars va en augment. I no podem oblidar que alhora també hi trobem un important volum d’habitatges buits.

Des de la Taula del Tercer Sector van voler plasmar i manifestar aquesta situació:

Taula extreta: “Un parc d’habitatges de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya”. T.  Bermúdez i C. Trilla. “Debats Catalunya Social. Propostes del Tercer Sector”. Núm. 39, octubre de  2014

Davant dels resultats que ens presenta la taula es posa en valor  la necessitat d’incrementar en 230.000 habitatges de lloguer social per tal d’arribar a la mitjana Europea (Parc de lloguer social = 15% del parc total d’habitatges)

I tenint present la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge la qual estableix:

“L’objecte d’aquesta llei és regular el dret a l’habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional”

Cal treballar en aquesta direcció. El programa de pisos buits té com a objectiu la mobilització d’habitatges buits o permanentment desocupats a la ciutat de Barcelona i ampliar el parc d’habitatge de lloguer social. Alhora de poder garantir el dret a l’habitatge digne.

Desenvolupament

Dret a l'habitatge digne, prou situacions d'infrahabitatge

Avantatges

Avantatges

 

Skip to content