Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

s
Pla Estratègic del Consorci de Benestar Social del Ripollès
27/01/2017

Realització del Pla Estratègic 2016-2020 del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Diagnosi participada amb actors interns i externs, qualitativa i quantitativa. Elaboració de DAFO i tallers propositius per la creació de les línies de treball que guiaran l'acció del CBS fins el 2020. 

Projecte de Neòpolis.

s
Dinamització de l'ESS al districte de Sant Andreu
27/01/2017

Projecte realitzat en intercooperació amb la consultora EDAS. Mapeig d'iniciatives d'economia social i solidària, diagnosi conjunta del sector i les entitats, exploració de projectes emergents, creació de sinèrgies i espais de trobada entre entitats per permetre el reforç comunitari del sector. 

s
Dinamització de l'espai d'intercanvi dels PLIS i PLACI
27/01/2017

El Risell ha coordinat aquest espai d'intercanvi 2020-2021 i 2019-2020 dels Plans d'Acció Comunitària Inclusiva (i també les edicions anteriors 2016-2017 i 2017-2018 enfocades als antics Plans Locals d'Inclusió Social, tant de la demarcació de Barcelona com de la ciutat de Lleida) que té per objectiu l'aprenentatge i la formació de tècnics d'ens locals dels PLACI de la demarcació de Barcelona. Espai d'enxarxament, relació, formació i revisió.

Formació cens habitatges buits
27/01/2017

La formació es va realitzar per a les persones integrants dels Plans d'Ocupació Municipals que realitzaven el cens d'habitatge buits a la ciutat de Barcelona. Aquests plans combinen itineraris de formació i treball, sent les polítiques d'habitatge, l'eficiència energètica i la comunicació amb les persones uns dels temes que formen part d'aquesta formació.

Es van desenvolupar el següents punts:

Formació sostenibilitat
27/01/2017

La formació realitzada va ser per a les  persones integrants dels Plans d'Ocupació Municipals. Aquests plans combinen itineraris de formació i treball, sent l'eficiència energètica, la sostenibilitat arquitectònica i les energies renovables uns dels temes que formen part d'aquesta formació.

El temari que es va desenvolupar:

Programa pisos buits
27/01/2017

És tracta d'un programa liderat per la Fundació Hàbita3 per la gestió i mobilització d'habitatges buits, aquests pisos els cedeixen voluntàriament propietats privades. Tots ells  passaran a formar part del parc d'habitatge de lloguer social de la ciutat de Barcelona.

h
Certificació energètica del CEIP
29/12/2016
El document, té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar una avaluació energètica acurada de l’equipament municipal.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.