equipo de grabación grabando una escena

Reportatge “Empoderament energètic”

Hem treballat en la realització d’un reportatge anomenat “Empoderament energètic”. El projecte té com a finalitat sensibilitzar, divulgar, conscienciar i ,sobretot,empoderar a la ciutadania de Barcelona en termes energètics quotidians, com poden ser: la comprensió de la factura elèctrica, conèixer les bonificacions, rebaixar el cost de la factura, quines tarifes són les més apropiades, advertir d’ estafes d’algunes comercialitzadores, aconsellar en els bons hàbits en l’ús de l’habitatge i altres aspectes.

Podem definir dos eixos diferencials del reportatge, per una banda s’ha entrevistat a persones expertes i referents en el sectors: habitatge, social i sector elèctric, que ens posen en context de la realitat en que ens trobem actualment. I paral·lelament s’ha realitzat un assessorament energètic a 5 famílies del districte d’Horta.Guinardó de Barcelona. Aquests assessoraments s’han basat en el monitoratge de consums i potència, anàlisis de factures i hàbits de consum, consells d’ús de l’habitatge, instal·lació d’elements low cost i propostes de millora en tots aquests àmbits.

El projecte té una doble finalitat: per una banda assessorar a les famílies que han participat en el projecte, i per l’altra, divulgar aquests consells a la ciutadania amb la missió d’aconseguir un empoderament col·lectiu.

https://youtu.be/8zoMwXxRpCY

CreativeCommons

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.