pantalla de ordenador en sala de conferencias

Formació: Eficiència energètica, sostenibilitat arquitectònica i energies renovables

La formació realitzada va ser per a les  persones integrants dels Plans d’Ocupació Municipals. Aquests plans combinen itineraris de formació i treball, sent l’eficiència energètica, la sostenibilitat arquitectònica i les energies renovables uns dels temes que formen part d’aquesta formació.

El temari que es va desenvolupar:

  • Sector energètic
  • Demanda energètica edifici
  • Certificació energètica
  • Relació directa producció i ús de l’energia amb el medi ambient
  • Instal·lacions tèrmiques i de ventilació als edificis
  • Bones pràctiques en l’ús de l’energia
  • Energies renovables
  • Autoconsum energètic