fachada de casa rodeada de árboles

Anàlisi i diagnosi de la finca de Can Mimó per a l’elaboració d’un Pla d’Usos

L’objectiu principal és la definició dels usos i activitats que es poden dur a terme en la finca municipal del Mimó, a Vacarisses sempre en el marc de la protecció del medi ambient i el desenvolupament d’una economia local i sostenible.

El Pla d’Usos de la finca del Mimó ha estat elaborat en tres fases:

  • Anàlisi i Diagnosi de l’espai
  • Definició de l’estratègia general per a l’espai i
  • Proposta i Definició d’usos

Després d’un procés participatiu on els diferents agents implicats varen debatre quines visions tenien ells per a la finca de Can Mimó i es recollí també la visió de l’Ajuntament i la normativa sectorial, s’establí un seguit d’usos i accions a desenvolupar.