plano

Estudi Ambiental i Pla Estratègic del Pla de Reixac

Es va realitzar un estudi per tal d’analitzar i diagnosticar el Pla de Reixac, amb la finalitat d’establir les bases per la seva ordenació urbanística i planificar i establir les directrius per una modificació puntual que es volia fer a l’àmbit d’estudi.

Es va dur a terme un anàlisis cartogràfic i un complert treball de camp per tal de cartografiar i identificar tots els elements de valor de l’indret.

A partir de la diagnosi de l’espai es va elaborar una cartografia de fragilitats i oportunitats de l’àmbit d’estudi. Aquest estudi, va servir de base per elaborar l’Estratègia del Pla de Reixac, treballada amb Barcelona Regional i el Risell.