entrada de local con vegetación en la pared

Assistència al projecte paisatgístic d’enjardinament de dues oficines al carrer Àvila

Redacció del projecte d’enjardinament interior per la reforma d’un edifici d’oficines al 22@. S’ha col·laborat amb l’arquitecte Jofre Roca, projectista de la reforma de l’edifici.

L’objectiu del projecte d’enjardinament era fer més amable l’estada dels treballadors i visitants de l’oficina, al mateix temps que es millorava la qualitat de l’aire de les oficines.

Es va elaborar un projecte d’enjardinament seleccionant les ubicacions, espècies i tipus de manteniment per assegurar la seva supervivència i optimitzar les despeses en enjardinament.