cuerdas de colores entrelazadas

Creació i dinamització de taules de coordinació entre administració i entitats per la cobertura de necessitats bàsiques: alimentació, subministraments i habitatge

El Risell ha creat i dinamitzat en la seva arrencada diverses Taules de Coordinació a nivell local per tal de donar respostes coordinades i eficients entre tots els actors territorials als reptes que presenten la cobertura de les necessitats bàsiques. S’han dut a terme processos de diagnosi participada, creació de les estructures i espais de participació, disseny dels plans de treball i dinamització inicial de les taules. Se n’han realitzat a les comarques del Bages i el Vallès Occidental i als municipis d’Arenys de Mar, la Llagosta, Gelida, Navàs, Centelles i Tordera.