cuerdas de colores entrelazadas

Realització de Plans Locals d’Inclusió Social (actualment Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva) en diverses fases i orientacions

El Risell realitza Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS), sobretot en les fases de diagnosi i disseny dels plans d’acció. Les diagnosis es duen a terme mitjançant diversitat de tècniques: recerca i anàlisi de fonts quantitatives secundàries i primàries, entrevistes, grups de discussió, sessions de treball participat, entre d’altres. Sempre es duen a terme diagnosis participades així com els processos de disseny dels PLIS, que sempre es fan consensuats amb diversos actors de l’administració i ciutadania. Actualment els PLIS han esdevingut PLACI (Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva) però es treballen amb les mateixes metodologies, tot reforçant la dimensió comunitària i estratègica.

Acompanyem en processos de planificació estratègica (diagnosi, planificació, estructures), orientació de Departaments i Àrees cap a objectius comuns, acompanyament a la implementació del treball transversal (transversalitzar la inclusió social amb eines diverses), formació, disseny i revisió de projectes en clau comunitària i i inclusiva i sistemes de seguiment i avaluació (Teoria del Canvi com a metodologia).