cuerdas de colores entrelazadas

Diagnosi qualitativa i disseny del Pla Local d’Inclusió Social de Figueres

El projecte va constar de dues parts: per una banda l’elaboració d’una diagnosi qualitativa que complementés l’estudi de la Taxa AROPE que ja es va elaborar prèviament. Aquesta diagnosi va constar d’entrevistes i grups de discussió amb professionals de l’administració, entitats i persones usuàries dels serveis socials. Els resultats es van plasmar en un document que es creuava de forma constant amb l’anàlisi quantitativa elaborada per l’elaboració de la Taxa AROPE. La segona part va consistir en el disseny participat del Pla d’Acció per al PLIS de Figueres.

Els resultats són un PLIS participat que aterra accions, les prioritza i les defineix en fitxes que són presents en el mateix document del Pla. Esdevé un full de ruta concret i calendaritzat de l’acció de l’Ajuntament de Figueres a favor de la Inclusió Social.