cuerdas de colores entrelazadas

Diagnosi i disseny del Pla d’Acció del Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró

El PEESS de Mataró cerca conèixer la realitat de l’economia social i solidària de la ciutat de Mataró per tal de planificar l’acció conjunta -Ajuntament i teixit- dels propers anys per reforçar i fer créixer el sector de l’economia social i solidària, així com estendre i impregnar dels seus valors la resta de sector empresarial de la ciutat.

Es van dur a terme sessions participades (en plena pandèmia) amb els principals agents de la ciutat, així com anàlisi de dades i informes per a diagnosi. El Pla d’Acció va ser treballat de forma conjunta amb el grup d’entitats i administracions més representatives de la ciutat i comarca.

Finalment, es va redactar un pla estratègic que aterra les accions més prioritàries amb fitxes de cada una d’elles. Aquest pla és coherent i guia l’acció municipal pels propers anys per fomentar l’ESS a la ciutat de Mataró.