cuerdas de colores entrelazadas

Elaboració del Pla Estratègic pel Consorci de Benestar Social del Ripollès

Realització del Pla Estratègic 2016-2020 del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Diagnosi participada amb actors interns i externs, qualitativa i quantitativa. Elaboració de DAFO i tallers propositius per la creació de les línies de treball que guiaran l’acció del CBS fins el 2020.

Projecte de Neòpolis.