cuerdas de colores entrelazadas

Dinamització de l’Economia Social i Solidària al districte de Sant Andreu de Barcelona

Projecte realitzat en intercooperació amb la consultora EDAS. Mapeig d’iniciatives d’economia social i solidària, diagnosi conjunta del sector i les entitats, exploració de projectes emergents, creació de sinèrgies i espais de trobada entre entitats per permetre el reforç comunitari del sector.