cuerdas de colores entrelazadas

Formació en detecció precoç de pobresa energètica

Tallers de formació per professionals dels CAP i CAS de la ciutat de Barcelona perquè siguin capaços de detectar casos de pobresa energètica. Formació en el concepte de pobresa energètica, vulnerabilitat i dependència energètica i en el sistema de detecció precoç.