fachada de edificio de pisos

Formació en polítiques d’habitatge, eficiència energètica i comunicació amb les persones

La formació es va realitzar per a les persones integrants dels Plans d’Ocupació Municipals que realitzaven el cens d’habitatge buits a la ciutat de Barcelona. Aquests plans combinen itineraris de formació i treball, sent les polítiques d’habitatge, l’eficiència energètica i la comunicació amb les persones uns dels temes que formen part d’aquesta formació.

Es van desenvolupar el següents punts:

  • Habitabilitats comunicatives interpersonals i col·lectives
  • Avaluació energètica d’una habitatge
  • Certificació energètica
  • Polítiques d’habitatge a Barcelona ciutat