cuerdas de colores entrelazadas

Espai d’Intercanvi entre tècnics municipals de Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva 2020-2021, 2019-2020 i dels Plans Locals d’Inclusió Social 2016-2017, 2017-2018

El Risell ha coordinat aquest espai d’intercanvi 2020-2021 i 2019-2020 dels Plans d’Acció Comunitària Inclusiva (i també les edicions anteriors 2016-2017 i 2017-2018 enfocades als antics Plans Locals d’Inclusió Social, tant de la demarcació de Barcelona com de la ciutat de Lleida) que té per objectiu l’aprenentatge i la formació de tècnics d’ens locals dels PLACI de la demarcació de Barcelona. Espai d’enxarxament, relació, formació i revisió.

Es coordinen 6 sessions/any que tenen lloc un cop al mes. Aquestes tenen una part formativa on s’exposa el tema escollit per la sessió, una part de treball grupal i, aquest any, s’ha reforçat el treball addicional en grups de treball. Cada sessió disposa d’un informe i se’n fa un de final amb els aprenentatges, eines, recursos, estratègies, entre d’altres.

Aquest és un espai altament valorat per als tècnics dels ens locals, ja que poden intercanviar experiències, es genera identitat grupal, es formen en temes de la seva elecció i els documents elaborats al llarg del cicle són guies i eines per a tasca quotidiana.