cuerdas de colores entrelazadas

Estudis de cas dels Casals de Barri de Barcelona

Realització de 9 estudis de cas de diversos Casals de Barri de Barcelona per tal d’avaluar el seu paper en la dinamització comunitària. Es realitzen 9 estudis de cas en base a entrevistes i grups de discussió. Els casos són diversos en funció de la tipologia de gestió, el barri on es situen i el territori disposa de PDC o no. Aquest treball serveix, també, per donar suport al procés de creació d’una bateria d’indicadors pels Casals. La finaliat és redefinir l’estratègia d’equipaments de proximitat per tal de que s’integrin en la dinàmica comunitària i en siguin uns agents de primer ordre en els barris de la ciutat.