cuerdas de colores entrelazadas

Pacte per la convivència i el civisme a Esplugues de Llobregat

Acompanyament a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per la definició del Pacte per la Convivència i el Civisme. Dinàmiques participatives entre entitats i administració per la definició del Pacte: diagnosi, DAFO, acords i continguts.