cuerdas de colores entrelazadas

Estudi d’impacte de les empreses que formen part de la Xarxa per la Inserció en Mercat Ordinari de Barcelona

Projecte que vol mesurar l’impacte efectiu de les empreses que formen part de la Xarxa per la Inserció en Mercat Ordinari, que forma part de l’Institut Municipal de Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Ja vam elaborar l’eina l’any 2014 a petició de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona i actualment s’està duent a terme la seva implementació amb una visió evident d’avaluació.

L’eina mesurarà l’impacte de les empreses d’inserció a diversos nivells i en relació a diversos “stakeholders”: les persones receptores, les famílies, les empreses d’inserció, l’administració i les empreses on s’insereixen.