logo APP kune

Desenvolupament i llançament de l’Aplicació de Consum Col·laboratiu KUNE

Kune cerca potenciar el consum col·laboratiu facilitant la seva implementació a través de la tecnologia mòbil.

Aquesta aplicació permet intercanviar objectes i serveis que tenen un ús esporàdic entre aquelles persones que integren la xarxa generada dintre de l’aplicació. L’app s’emmarca dintre de la cultura col·laborativa, com també ho fan les xarxes d’intercanvi i els bancs del temps, cercant unes formes de consum alternatiu que no es basin en la propietat privada sinó en el valor d’ús. Aquestes iniciatives, i també Kune aprofundeixen en les relacions socials i el foment de la cohesió, promovent l’intercanvi d’activitats, serveis o temps, així com en un ús més eficient i responsable dels recursos a través d’uns mecanismes socials i relacionals que no impliquen intercanvi econòmic. Al mateix temps, en un context de mancança econòmica, l’aplicació permet disposar potencialment de majors recursos materials als que s’hi accedeix mitjançant la cessió temporal d’aquests per part dels integrants de la nostra xarxa, augmentant la possibilitat d’ampliar el ventall d’activitats que es poden realitzar i disposar d’una gestió del temps més optimitzada.