Skip to main content

Continuem parlant de les accions que la Xarxa per la Sobirania Energètica ha preparat a eina de guia i definició de les línies de treball dels municipis. Avui, els Projectes de generació d’escala mitjana.

Continuant amb la difusió de les propostes municipalistes que la Xarxa per la Sobirania Energètica, la XSE, ha elaborat com a guia per als municipis i també per les candidatures electorals ara que tenim les eleccions municipals a tocar.

Avui ens centrem en la proposta Projectes de generació d’escala mitjana. L’augment de la generació d’energia amb fonts renovables es cada dia que passa més necessària i important, tant pels reptes que la UE proposa pel 2030 i el 2050 com per les responsabilitats que com a societat s’han d’adoptar en relació a la mitigació del canvi climàtic.

L’escenari desitjat o ideal seria aquell en què l’administració pública té suficient capacitat d’inversió per instal·lar fonts renovables en sòl públic subministrant l’energia a la població local. Però la XSE proposa un model de generació renovable distribuïda i conformada en aliances públic-ciutadanes que permetin evitin l’endeutament municipal (limitat per legislació) i busca solucions per a la venda d’energia. Les accions que proposen són:

Anàlisi d’espais disponibles

Proposa la realització d’una diagnosi i anàlisi de les superfícies disponibles i adequades per a la implantació de sistemes de generació energètica amb fonts renovables. Aquesta anàlisi ha d’incloure tan espais en superfícies construïdes, com teulades, com en terrenys o parcel·les.

Projectes col·lectius

Es recomana oferir aquestes superfícies a col·lectius ciutadans per a que impulsin el projecte de generació, evitant així els límits imposats en la legislació pel que fa a l’endeutament municipals. La XSE posa com a exemples de finançament compartit el projecte Viure de l’Aire, a Pujalt (Anoia) o els projectes Generation kWh impulsats per Som Energia.

Alternatives de vinculació

Per tal de facilitar la implicació de l’Ajuntament i, per tant, del municipi en si i incloure la ciutadania en el finançament, la XSE recomana explorar els anomenats PPA, Power Purchase Agreement. Aquests PPA tindrien finançament ciutadà però el contracte bilateral que inclou l’administració local permetria assegurar el màxim benefici per a totes les parts establint unes condicions justes i minimitzant els riscos futurs. En resum, els PPA són contractes de compra-venda que permeten al generador obtenir finançament i els clients obtenir uns preus per l’energia avantatjosos per compensar la inversió inicial feta. Cal destacar que la XSE té una mirada crítica dels PPA per la poca experiència que existeix en projectes de generació público-ciutadà.

Esquema contractes PPA

Aquestes i moltes altres alternatives es poden donar per augmentar la generació d’energia de fonts renovables a nivell comunitari, tal i com ja s’està fent en altres països com Dinamarca i les seves cooperatives energètiques (la més famosa, el parc eòlic de Middelgrunden a Copenhagen) o Alemanya, on polítiques federals donen suport a la creació de projectes de generació d’energia renovable de propietat comunitària (com a exemple, el Windpark Druiberg a Dardsheim).

 

Skip to content