Skip to main content

Des del Risell volem compartir la iniciativa que esà promovent la xarxa ciutadana per la municipalització de l’aigua a Barcelona. Ha iniciat una recollida de signatures perquè a la multiconsulta prevista per l’ajuntament de Barcelona el mes de juny s’inclogui la pregunta “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui pública i amb participació ciutadana?”. La recollida de signatures està oberta del 16 de desembre de 2017 al 16 de febrer de 2018, en els diversos centres fedataris, que es poden trobar aquest mapa.

Compartim també, unes preguntes o bé reflexions sobre aquest tema:

  • Servirà per assegurar el subministrament a les famílies que no puguin accedir al servei?
  • Servirà per millorar la xarxa, el rendiment i reduir les pèrdues d’aigua en la seva distribució?
  • Servirà per implementar plans d’eficiència i reducció del consums i establir tarifacions que així ho incentivin?
  • Servirà com a revulsiu perquè empreses adjudicatàries a altres municipis millorin els seus serveis?

 

Aprofitem per compartir un llibre fantàstic per si voleu aprofundir en el tema: Un futur per l’Aigua Pública

 

Skip to content