Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

ITE-Inspecció Tècnica de l'Edifici
19/09/2018

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

L'habitabilitat des d'un enfoc tècnic i social
17/09/2018

Vam ser convidats al "Vermut amb bon energia" organitzat per la Fàbrica del Sol, dins del programa matinal "Genera la teva energia". L'objectiu era explicar  els reptes en el vector energètic en format "pechacucha". 

Des del Risell vam presentar com treballem la gestió energètica des d'una vessant tècnic i una vessant social, parlant per una banda de la pobresa energètica i per l'altre del malbaratament energètic.

I anunciant propostes d'actuació per fer front a les desigualtats energètiques en aspectes socials i ambientals.

Cèdula d'habitabilitat
17/09/2018

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Des del Risell realitzem aquesta tasca rigorosament i amb l'objectiu d'acreditar habitatges dignes i habitables, el gran volum de cèdules que tramitem són per habitatges del tercer sector.

Pel dret a un habitatge digne

Eina d'autoreflexió per Casals de Barri i Equipaments de Proximitat
28/08/2018

Una derivada de l'anàlisi dels Casals de Barri en clau comunitària que es va fer al llarg del 2017 ha estat l'elaboració d'una eina d'autoreflexió pels Casals de Barri i, una de més genèrica, pels equipaments de proximitat de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una eina que interroga sobre diverses dimensions vinculades a la dinamització comunitària que es pot impulsar des d'aquests equipaments. 

Diagnosi sociodemogràfica de bellaterra
28/08/2018

l'Àrea Social del Risell va dur a terme una diagnosi sociodemogràfica de Bellaterra en el marc d'un projecte més ampli que inclou una anàlisi ambiental i sobre el model urbà de l'actual barri de Cerdanyola. La diagnosi sociodemogràfica es basava en una anàlisi demogràfica i de projeccions de població per tal d'adequar la realitat urbana a les futures demandes de la població de Bellaterra. 

Suport a la creació de l'APEU de Sant Andreu
24/10/2017

Suport en el procés de creació del Pla d'Acció per l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) de Sant Andreu de Palomar. Les APEUS són una figura inspirada en els BIDs aglosaxons (Bussines Improvement Disrict). Aquests són espais de forment econòmic que es basen en la interacció entre diversos actors públics i privats per la dinamització comercial, social i de l'espai públic. L'APEU de Sant Andreu és un projecte emminentment comercial però que compta amb la participació d'actors socials i de l'administració pública.

Formació en detecció precoç de pobresa energètica
30/03/2017

Tallers de formació per professionals dels CAP i CAS de la ciutat de Barcelona perquè siguin capaços de detectar casos de pobresa energètica. Formació en el concepte de pobresa energètica, vulnerabilitat i dependència energètica i en el sistema de detecció precoç.