Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

s
Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS)
29/08/2019

El Risell realitza plans locals d'inclusió social, sobretot en les fases de diagnosi i disseny. Les diagnosis es duen a terme mitjançant diversitat de tècniques: recerca i anàlisi de fonts quantitatives secundàries i primàries, entrevistes, grups de discussió, sessions de treball participat, entre d'altres. Sempre es duen a terme diagnosis participades així com els processos de disseny dels PLIS, que sempre es fan consensuats amb diversos actors de l'administració i ciutadania.

Apoderant les dones joves a la Mediterrània, un sector clau per promoiure l’Economia Social i Solidària (ESS)
29/08/2019

Projecte de recerca mitjançant IAP sobre el paper de l'ESS en els processos d'empoderament de les dones joves. La hipòtesi és si l'ESS és un espai propici per l'empoderament de les dones joves. La finalitat és esbrinar els mecanismes que fan que això sigui així, amb la finalitat última d'obtenir coneixement per l'elaboració d'una política pública. Recerca que ha combinat anàlisi de fonts secundàries, entrevistes, grups de discussió i una enquesta feta ad hoc.

LOCALMED
29/08/2019

Realització del treball de camp relatiu al principat i Andorra per al projecte LOCALMED, de l'Institut Ignasi Villalonga. Es van realitzar nombroses entrevistes i debats territorials per tal de recollir visions de càrrecs públics, experts i acadèmics sobre el món local i la governança territorial a l'EURAM. Projecte que es complementa amb entrevistes i debats territorials a Balears i País Valencià, dinamitzats per Fent Estudi.

s
Punt Itinerant ESS
29/08/2019

En el marc del procés de territorialització de Barcelona Activa, el Risell va gestionar un punt itinerant d'atenció a persones emprenedores (o amb projectes que podien esdevenir iniciatives d'autoocupació amb cert suport) dels barris que disposen de Pla de Barris. Detecció, acompanyament i derivació són les tasques que es desenvolupen en aquest punt itinerant d'atenció en ESS.

s
Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)
29/08/2019

El PDE de Nou Barris el vam realitzar en la seva totalitat (dinamització de la participació i redacció del PDE), mentre que de la resta ens vam encarregar de la seva redacció després d'obtenir el contingut "en brut" fruit de les dinamitzacions que realitzava l'empresa companya EDAs

Detecció Precoç Comunitària de Vulnerabilitat Energètica
29/08/2019

En els barris del Carmel i de la Marina de Barcelona i també a Figueres hem pogut implementar el projecte Talaies, de creació d'una xarxa comunitària per la detecció precoç de casos de vulnerabilitat energètica. En tots els casos s'han detectat persones amb vulnerabilitat energètica no ateses pels serveis socials, cosa que ha permès una atenció precoç amb resultats positius, com també s'ha augmentat el flux de persones ateses pels PAEs (a la Marina) i pel PAVE (a Figueres)

s
Formació en Economia Social i Solidària
29/08/2019

El Risell ha dut a terme diverses formacions en ESS i Altres Economies en el marc de diversos programes i projectes formatius de Barcelona Activa per a participants dels Plans d'Ocupació. S'han realitzat formacions tipus càpsula en ESS (6h) i cursos sobre Altres Economies (40h).

s
Avaluació de l'impacte de la inserció en mercat ordinari.
29/08/2019

Elaboració d'un sistema d'informació per tal que les entitats que realitzen inserció laboral en mercat ordinari de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental tinguin eines per avaluar els seus resultats i impacte. Projecte de recerca que s'ha materialitzat en una prova pilot on s'han establert tres nivells d'indicadors (secundaris, de les pròpies entitats i primaris via enquesta), un sistema qualitatiu d'avaluació ex post i un sistema i protocol de recollida i tractament de les dades.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.