Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel
29/08/2019

Juntament amb l'Ara Quintanas, es va realitzar el Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel. La participació del Risell va ser, sobretot, en la fase diagnòstica i de participació dels agents.

Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)
29/08/2019

Els antics PLIS i PDC es fusionen i donen pas als PLACI, que són unes noves eines de planificació local que combinen aspectes dels PLIS i dels PDC per aconseguir una inclusió social més comunitària i una acció comunitària més inclusiva. El Risell, juntament amb la cooperativa Marges ha acompanyat a la DGACC en la creació d'aquesta eina i també acompanya diversos ens locals en la implantació del model PLACI. Es duen a terme els processos de diagnosi interna i externa, territorial i els processos de disseny comunitari.

Guia "Transformem l'entorn" de Sostre Cívic
29/08/2019

Realització participada d'una guia per a que els projectes de cooperatives d'habitatge puguin desenvolupar els seus projectes d'impacte territorial amb una metodologia clara i compartida (per facilitar la revisió i aprenentatge mutu), amb consells i passos a seguir.

Ateneu Cooperatiu de Ponent - Ponent Coopera
29/08/2019

El Risell participa com a entitat agrupada en l'impuls de l'Ateneu Cooperatiu de Ponent. A banda de les tasques de representació política i gestió econòmica que això suposa, ha realitzat les tasques relatives al mapeig i diagnosi de les entitats de l'ESS a ponent i la dinamització de les Taules Territorials.

Taules de Coordinació per la Cobertura de Necessitats Bàsiques
29/08/2019

El Risell ha creat i dinamitzat en la seva arrencada diverses Taules de Coordinació a nivell local per tal de donar respostes coordinades i eficients entre tots els actors territorials als reptes que presenten la cobertura de les necessitats bàsiques. S'han dut a terme processos de diagnosi participada, creació de les estructures i espais de participació, disseny dels plans de treball i dinamització inicial de les taules. Se n'han realitzat a les comarques del Bages i el Vallès Occidental i als municipis d'Arenys de Mar, la Llagosta, Gelida, Navàs, Centelles i Tordera.

Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS-PLACI)
29/08/2019

El Risell realitza Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS), sobretot en les fases de diagnosi i disseny dels plans d'acció. Les diagnosis es duen a terme mitjançant diversitat de tècniques: recerca i anàlisi de fonts quantitatives secundàries i primàries, entrevistes, grups de discussió, sessions de treball participat, entre d'altres. Sempre es duen a terme diagnosis participades així com els processos de disseny dels PLIS, que sempre es fan consensuats amb diversos actors de l'administració i ciutadania.

Apoderant les dones joves a la Mediterrània, un sector clau per promoiure l’Economia Social i Solidària (ESS)
29/08/2019

Projecte de recerca mitjançant IAP sobre el paper de l'ESS en els processos d'empoderament de les dones joves. La hipòtesi és si l'ESS és un espai propici per l'empoderament de les dones joves. La finalitat és esbrinar els mecanismes que fan que això sigui així, amb la finalitat última d'obtenir coneixement per l'elaboració d'una política pública. Recerca que ha combinat anàlisi de fonts secundàries, entrevistes, grups de discussió i una enquesta feta ad hoc.

LOCALMED
29/08/2019

Realització del treball de camp relatiu al principat i Andorra per al projecte LOCALMED, de l'Institut Ignasi Villalonga. Es van realitzar nombroses entrevistes i debats territorials per tal de recollir visions de càrrecs públics, experts i acadèmics sobre el món local i la governança territorial a l'EURAM. Projecte que es complementa amb entrevistes i debats territorials a Balears i País Valencià, dinamitzats per Fent Estudi.