Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Assistència tècnica a la Cooperativa Alencop
07/05/2020

Es va acompanyar a la cooperativa Alencop i els seus socis en un procés de formació sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Al mateix temps, es va elaborar el material per fer els tríptics de la cooperativa.


Es van fer classes presencials, debats participatius, jocs de rol a l’aula per tal formar als socis d’Alencop en els tipus, categories, característiques dels RAEEs, així com els perills de la seva manipulació i tractament.

Ambientalització de la cursa Behobia
07/05/2020

La Behobia, és una cursa popular amb més de 30.000 corredors que discorre durant 20 km pels fantàstics paisatges d’Irún des de Behobia fins a San Sebastian.

 

Avaluació Ambiental Copons
07/05/2020

S’ha acompanyat a la tramitació del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Copons. S’ha treballat colze a colze amb AUUP els arquitectes redactors del Pla i la Diputació de Barcelona.

 

L’objectiu de l’Avaluació Ambiental Estratègica, és la de millorar ambientalment les propostes urbanístiques durant el procés de tramitació d’aquestes, al mateix temps que estableix un pla de seguiment per reduir els impactes que aquestes generen.

Estudi d'impacte i integració paisatgística d'una nau industrial d'Hidrolleida
07/05/2020

Redacció de l’Estudi d’Impacte i integració paisatgística d’un projecte per una nau industrial per l’empresa d’Hidrolleida.

L’objectiu de l’estudi és acompanyar la tramitació del projecte i millorar la integració d’aquest en el paisatge.

El projecte es realitza seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya en referència a la integració paisatgística així com la Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Disseny efímer dels espais d'un esdeveniment a Temps de Flors a Girona
07/05/2020

Disseny i construcció d’un pati efímer per la celebració del temps de flors a Girona. Amb materials lleugers i econòmics, flors i espècies vegetals es van projectar tres patis durant tres anys consecutius amb la finalitat de crear espais estèticament vistosos i agradables d’estar-hi.

 

Es va dur a terme tant el projecte arquitectònic, la compra del material i la major part del muntatge per l’equip que va elaborar les tres propostes.

Observatori Social de Montcada i Reixac
29/08/2019

Suport a la construcció de l'Observatori Social de Montcada i Reixac, vinculat al PLIS de la ciutat. S'ha donat suport en la construcció de l'Observatori, tant pel que fa al seu contingut, informació a recollir i protocols, així com en la seva governança i difusió a través de la creació d'una pàgina web.

Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel
29/08/2019

Juntament amb l'Ara Quintanas, es va realitzar el Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel. La participació del Risell va ser, sobretot, en la fase diagnòstica i de participació dels agents.

Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)
29/08/2019

Els antics PLIS i PDC es fusionen i donen pas als PLACI, que són unes noves eines de planificació local que combinen aspectes dels PLIS i dels PDC per aconseguir una inclusió social més comunitària i una acció comunitària més inclusiva. El Risell, juntament amb la cooperativa Marges ha acompanyat a la DGACC en la creació d'aquesta eina i també acompanya diversos ens locals en la implantació del model PLACI. Es duen a terme els processos de diagnosi interna i externa, territorial i els processos de disseny comunitari.