Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Jornada sobre patrimoni i desenvolupament
07/05/2020

Les Jornades centren l’àmbit d’estudi i reflexió en la comarca del Pallars Sobirà i en detall, al territori de les Valls d’Àneu, posant-lo en relació amb altres zones del territori espanyol i internacional on el valor patrimonial en les diverses escales, ja sigui de territori, edificis o altres elements auxiliars, s’han protegit, delimitat, determinant els seus elements essencials i s’han adaptat a nous usos.

Estudi Ambiental del Pla de Reixac
07/05/2020

Es va realitzar un estudi per tal d’analitzar i diagnosticar el Pla de Reixac, amb la finalitat d’establir les bases per la seva ordenació urbanística i planificar i establir les directrius per una modificació puntual que es volia fer a l’àmbit d’estudi. 

Es va dur a terme un anàlisis cartogràfic i un complert treball de camp per tal de cartografiar i identificar tots els elements de valor de l’indret. 

Assistència tècnica a la Cooperativa Alencop
07/05/2020

Es va acompanyar a la cooperativa Alencop i els seus socis en un procés de formació sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Al mateix temps, es va elaborar el material per fer els tríptics de la cooperativa.


Es van fer classes presencials, debats participatius, jocs de rol a l’aula per tal formar als socis d’Alencop en els tipus, categories, característiques dels RAEEs, així com els perills de la seva manipulació i tractament.

Ambientalització de la cursa Behobia
07/05/2020

La Behobia, és una cursa popular amb més de 30.000 corredors que discorre durant 20 km pels fantàstics paisatges d’Irún des de Behobia fins a San Sebastian.

 

Avaluació Ambiental Copons
07/05/2020

S’ha acompanyat a la tramitació del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Copons. S’ha treballat colze a colze amb AUUP els arquitectes redactors del Pla i la Diputació de Barcelona.

 

L’objectiu de l’Avaluació Ambiental Estratègica, és la de millorar ambientalment les propostes urbanístiques durant el procés de tramitació d’aquestes, al mateix temps que estableix un pla de seguiment per reduir els impactes que aquestes generen.

Estudi d'impacte i integració paisatgística d'una nau industrial d'Hidrolleida
07/05/2020

Redacció de l’Estudi d’Impacte i integració paisatgística d’un projecte per una nau industrial per l’empresa d’Hidrolleida.

L’objectiu de l’estudi és acompanyar la tramitació del projecte i millorar la integració d’aquest en el paisatge.

El projecte es realitza seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya en referència a la integració paisatgística així com la Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Disseny efímer dels espais d'un esdeveniment a Temps de Flors a Girona
07/05/2020

Disseny i construcció d’un pati efímer per la celebració del temps de flors a Girona. Amb materials lleugers i econòmics, flors i espècies vegetals es van projectar tres patis durant tres anys consecutius amb la finalitat de crear espais estèticament vistosos i agradables d’estar-hi.

 

Es va dur a terme tant el projecte arquitectònic, la compra del material i la major part del muntatge per l’equip que va elaborar les tres propostes.

Observatori Social de Montcada i Reixac
29/08/2019

Suport a la construcció de l'Observatori Social de Montcada i Reixac, vinculat al PLIS de la ciutat. S'ha donat suport en la construcció de l'Observatori, tant pel que fa al seu contingut, informació a recollir i protocols, així com en la seva governança i difusió a través de la creació d'una pàgina web.