Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Participació del projecte ESPuRNA a la Reserva de la Biosfera del Montseny
07/05/2020

Col·laboració amb el projecte ESPuRNA de la UAB dissenyant i executant el procés participatiu que acompanya i defineix el projecte ESPuRNA (Estratègia Participativa iNcendis forestAls, de prevenció i gestió d’incendis forestals a la Reserva de la Biosfera del Montseny.

ESPurNA es desenvolupa per tal d’integrar els valors del paisatge i els interessos socials i socioeconòmics en la presa de decisions tant en la prevenció com en la gestió dels grans incendis forestals.

Pla Director d'Espais Verds
07/05/2020

El Pla Director de Verd Urbà (PDVU) és una eina de planificació del Verd Urbà en un municipi que respon a diverses preguntes, què tenim i en quin estat està? Com ho gestionem i com ho mantenim? Cap on volem anar? i Com ho aconseguirem? Permet inventariar els elements arbrats i els espais verds del municipi a través d’una eina SIG UYBF. 

El Risell ha realitzat diversos plans dins de la comarca del Maresme i a Lleida. 

Càlcul de la Petjada de CO2 comparativa del procés de substitució d'un camp de Gespa
07/05/2020

La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

 

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul comparatiu a partir de la norma ISO 14067  de dos sistemes de substitució de gespa artificial. A partir dels resultats obtinguts es va poder dur a terme una calculadora d’emissions per l’organització que els servirà per calcular, cas per cas, la petjada de CO2 de qualsevol camp de gespa a substitur, introduint X variables.

 

Activació socio-ambiental dels entorns del Cardener a Súria.
07/05/2020

Es van dur a terme dos projectes vinculats en l’espai i el temps, però de naturalesa molt diferent. El primer es va tractar d’un projecte de senyalització d’itineraris i recorreguts als entorns del riu Cardener a Súria i el segon, un segon projecte de dinamització i impuls d’activitats ambientals i del grup de voluntariat ambiental del municipi.

 

El pla de senyalització va constar de l’elaboració de tres jocs de plafons:

Estudis d'ambientalització de la urbanització de Bellaterra
07/05/2020

Projecte d’anàlisis de la urbanització de Bellaterra, per tal d’incrementar la seva sostenibilitat com a estructura urbana.

Es van analitzar els següents items:

  • La infraestructura verda i la seva connexió amb l’estructura territorial
  • El teixit construit, la seva eficiència energètica, edat, any de construcció
  • Elements granconsumidors de recursos, gespes, piscines, etc...
  • Qualitat de la urbanització
  • Anàlisis del teixit i cohesió social
  • Mobilitat, circuits i estratègies de mobilitat sostenible

 

Assistència al projecte paisatgístic de dues oficines al C/Àvila.
07/05/2020

Redacció del projecte d’enjardinament interior per la reforma d’un edifici d’oficines al 22@. S’ha col·laborat amb l’arquitecte Jofre Roca, projectista de la reforma de l’edifici.

L’objectiu del projecte d’enjardinament era fer més amable l’estada dels treballadors i visitants de l’oficina, al mateix temps que es millorava la qualitat de l’aire de les oficines.

 

Es va elaborar un projecte d’enjardinament seleccionant les ubicacions, espècies i tipus de manteniment per assegurar la seva supervivència i optimitzar les despeses en enjardinament.

Pla d’usos de la finca del Mimó
07/05/2020

L’objectiu principal és la definició dels usos i activitats que es poden dur a terme en la finca municipal del Mimó, a Vacarisses sempre en el marc de la protecció del medi ambient i el desenvolupament d’una economia local i sostenible.

El Pla d’Usos de la finca del Mimó ha estat elaborat en tres fases: