Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Activació socio-ambiental dels entorns del Cardener a Súria.
07/05/2020

Es van dur a terme dos projectes vinculats en l’espai i el temps, però de naturalesa molt diferent. El primer es va tractar d’un projecte de senyalització d’itineraris i recorreguts als entorns del riu Cardener a Súria i el segon, un segon projecte de dinamització i impuls d’activitats ambientals i del grup de voluntariat ambiental del municipi.

 

El pla de senyalització va constar de l’elaboració de tres jocs de plafons:

Estudis d'ambientalització de la urbanització de Bellaterra
07/05/2020

Projecte d’anàlisis de la urbanització de Bellaterra, per tal d’incrementar la seva sostenibilitat com a estructura urbana.

Es van analitzar els següents items:

  • La infraestructura verda i la seva connexió amb l’estructura territorial
  • El teixit construit, la seva eficiència energètica, edat, any de construcció
  • Elements granconsumidors de recursos, gespes, piscines, etc...
  • Qualitat de la urbanització
  • Anàlisis del teixit i cohesió social
  • Mobilitat, circuits i estratègies de mobilitat sostenible

 

Assistència al projecte paisatgístic de dues oficines al C/Àvila.
07/05/2020

Redacció del projecte d’enjardinament interior per la reforma d’un edifici d’oficines al 22@. S’ha col·laborat amb l’arquitecte Jofre Roca, projectista de la reforma de l’edifici.

L’objectiu del projecte d’enjardinament era fer més amable l’estada dels treballadors i visitants de l’oficina, al mateix temps que es millorava la qualitat de l’aire de les oficines.

 

Es va elaborar un projecte d’enjardinament seleccionant les ubicacions, espècies i tipus de manteniment per assegurar la seva supervivència i optimitzar les despeses en enjardinament.

Pla d’usos de la finca del Mimó
07/05/2020

L’objectiu principal és la definició dels usos i activitats que es poden dur a terme en la finca municipal del Mimó, a Vacarisses sempre en el marc de la protecció del medi ambient i el desenvolupament d’una economia local i sostenible.

El Pla d’Usos de la finca del Mimó ha estat elaborat en tres fases:

Jornada sobre patrimoni i desenvolupament
07/05/2020

Les Jornades centren l’àmbit d’estudi i reflexió en la comarca del Pallars Sobirà i en detall, al territori de les Valls d’Àneu, posant-lo en relació amb altres zones del territori espanyol i internacional on el valor patrimonial en les diverses escales, ja sigui de territori, edificis o altres elements auxiliars, s’han protegit, delimitat, determinant els seus elements essencials i s’han adaptat a nous usos.

Estudi Ambiental del Pla de Reixac
07/05/2020

Es va realitzar un estudi per tal d’analitzar i diagnosticar el Pla de Reixac, amb la finalitat d’establir les bases per la seva ordenació urbanística i planificar i establir les directrius per una modificació puntual que es volia fer a l’àmbit d’estudi. 

Es va dur a terme un anàlisis cartogràfic i un complert treball de camp per tal de cartografiar i identificar tots els elements de valor de l’indret. 

Assistència tècnica a la Cooperativa Alencop
07/05/2020

Es va acompanyar a la cooperativa Alencop i els seus socis en un procés de formació sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEEs). Al mateix temps, es va elaborar el material per fer els tríptics de la cooperativa.


Es van fer classes presencials, debats participatius, jocs de rol a l’aula per tal formar als socis d’Alencop en els tipus, categories, característiques dels RAEEs, així com els perills de la seva manipulació i tractament.