Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

t
Certificació energètica biblioteca
09/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme la certificació energètica i l'avaluació energètica acurada de l’equipament municipal. A partir de l’anàlisi funcional, de l'envolupant tèrmica de l’edifici i dels consums, es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en l’eficiència energètica de l’equipament.

s
Espai d'intercanvi dels PLIS i PLACI
27/01/2017

Dinamització de l'espai d'Intercanvi dels tècnics municipals dels Plans Locals d'Inclusió Social i dels actuals Plans Locals d'Acció Comunitària Inclusiva. Es dinamitza l'espai d'intercanvi i aprenentatge entre tècnics locals de la demarcació de Barcelona aportant contingut teòric i pràctic, aplicant dinàmiques de grup i elaborant informes de retorn i aprenentatge. Fins a data d'avui s'ha dinamitzat l'espai en 3 edicions.

s
Pla Estratègic del Consorci de Benestar Social del Ripollès
27/01/2017

Realització del Pla Estratègic 2016-2020 del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Diagnosi participada amb actors interns i externs, qualitativa i quantitativa. Elaboració de DAFO i tallers propositius per la creació de les línies de treball que guiaran l'acció del CBS fins el 2020. 

Projecte de Neòpolis.

s
Dinamització de l'ESS al districte de Sant Andreu
27/01/2017

Projecte realitzat en intercooperació amb la consultora EDAS. Mapeig d'iniciatives d'economia social i solidària, diagnosi conjunta del sector i les entitats, exploració de projectes emergents, creació de sinèrgies i espais de trobada entre entitats per permetre el reforç comunitari del sector. 

s
Observatori Social de Montcada i Reixac
29/08/2019

Suport a la construcció de l'Observatori Social de Montcada i Reixac, vinculat al PLIS de la ciutat. S'ha donat suport en la construcció de l'Observatori, tant pel que fa al seu contingut, informació a recollir i protocols, així com en la seva governança i difusió a través de la creació d'una pàgina web.

s
Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel
29/08/2019

Juntament amb l'Ara Quintanas, es va realitzar el Pla Estratègic de Comerç del Paral·lel. La participació del Risell va ser, sobretot, en la fase diagnòstica i de participació dels agents.