Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

ESTUDI D’IMPACTE DE LES EMPRESES DE LA XIB
08/05/2020

Projecte que vol mesurar l’impacte efectiu de les empreses que formen part de la Xarxa per la Inserció en Mercat Ordinari, que forma part de l’Institut Municipal de Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Ja vam elaborar l’eina l’any 2014 a petició de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona i actualment s’està duent a terme la seva implementació amb una visió evident d’avaluació.

Assessorament per la millora energètica de la llar
08/05/2020

El client té la necessitat de millorar el confort a casa seva, a l'estiu passa molta calor i a l'hivern molt fred. Té unes factures energètiques molt elevades, perquè té un suport important en calefacció i refrigeració.
Des del Risell realitzem una visita a l'habitatge per poder-ne fer una diagnosi.

Observatori de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a Catalunya: Llargavista
08/05/2020

L'objectiu del projecte era elaborar una fotografia de l’estat de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús a Catalunya al 2019.

Es va realitzar una anàlisi quantitativa i qualitativa del sector a través de l’elaboració d’un cens d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i entrevistes en profunditat als projectes en funcionament.

Participació del projecte ESPuRNA a la Reserva de la Biosfera del Montseny
07/05/2020

Col·laboració amb el projecte ESPuRNA de la UAB dissenyant i executant el procés participatiu que acompanya i defineix el projecte ESPuRNA (Estratègia Participativa iNcendis forestAls, de prevenció i gestió d’incendis forestals a la Reserva de la Biosfera del Montseny.

ESPurNA es desenvolupa per tal d’integrar els valors del paisatge i els interessos socials i socioeconòmics en la presa de decisions tant en la prevenció com en la gestió dels grans incendis forestals.

Pla Director d'Espais Verds
07/05/2020

El Pla Director de Verd Urbà (PDVU) és una eina de planificació del Verd Urbà en un municipi que respon a diverses preguntes, què tenim i en quin estat està? Com ho gestionem i com ho mantenim? Cap on volem anar? i Com ho aconseguirem? Permet inventariar els elements arbrats i els espais verds del municipi a través d’una eina SIG UYBF. 

El Risell ha realitzat diversos plans dins de la comarca del Maresme i a Lleida. 

Càlcul de la Petjada de CO2 comparativa del procés de substitució d'un camp de Gespa
07/05/2020

La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

 

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul comparatiu a partir de la norma ISO 14067  de dos sistemes de substitució de gespa artificial. A partir dels resultats obtinguts es va poder dur a terme una calculadora d’emissions per l’organització que els servirà per calcular, cas per cas, la petjada de CO2 de qualsevol camp de gespa a substitur, introduint X variables.