Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

t
Intervencions a llars en situació de pobresa energètica
10/02/2017

Els objectius del projecte que es cerquen assolir amb aquest procés d'intervenció per lluitar contra la vulnerabilitat energètica van lligats a combatre les seves causes.

Reducció dels costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries

s
Barris Col·laboratius
27/01/2017

Projecte per crear una xarxa col·laborativa al barri del Carmel a partir de l'aplicació KUNE. Aquesta app permet dur a terme el consum col·laboratiu en comunitats de persones existents i permet el reforç de vincles a partir de dinàmiques de reciprocitat i confiança. 

s
Repensant el concepte de treball
27/01/2017

Projecte finançat per Recercaixa i desenvolupat per l'IGOP. Participació en totes les fases de la recerca: disseny, treball de camp, anàlisis, redacció. La realització dels grups de discussió de les fases de diagnosis i validació s'han realitzat a través del Risell. 

s
Envelliment Actiu a la Garrotxa
27/01/2017

Realització de l'estudi de cas a la comarca de la Garrotxa consistent en entrevistes biogràfiques a 6 persones grans i dos grups de discussió formats per actors relacionats amb l'atenció a les persones grans. 

s
Envelliment actiu a l'Alt Empordà
27/01/2017

Realització del treball de camp per un estudi d'envelliment actiu a la comarca de l'Alt Empordà. S'han dut a terme 10 entrevistes en profunditat a persones entre 60 i 85 anys a la comarca. Se n'ha fet el buidatge temàtic i redactat unes conclusions i notes analítiques per facilitar la tasca de l'equip de Consell Comarcal de l'Alt Empordà. 

s
Comunicació d'Eticom Som Connexió
27/01/2017

Tasques de comunicació digital i plantejament de campanyes per Eticom Som Connexió: xarxes socials, redacció de butlletins, campanyes concretes. Tasques de forma voluntària des de la creació de la cooperativa. 

h
Certificació energètica del CEIP
29/12/2016
El document, té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar una avaluació energètica acurada de l’equipament municipal.