Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència
09/09/2021

El present projecte té com a principal objectiu ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència a la comarca del Moianès. El projecte s'ha desenvolupat en tres fases principals:


Fase 1: Presentació del marc legal vigent: En aquesta fase s'ha identificat cada una de les lleis i decrets en matèria d'habitatges socials i allotjaments temporals d'urgència, i se n'ha extret el contingut i capítols rellevants (abast, requisits tècnics, etc).

Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023
07/09/2021

El Risell ha donat suport a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023 a través de la dinamització de les sessions de treball i l’acompanyament en l’elaboració i redacció del PAM. 
Per tal de fer-ho possible, hem utilitzat la combinació de diferents tècniques i mètodes:

Estalvi energètic a centres educatius
03/09/2021

El projecte d'estalvi energètic en centres educatius 50/50 té l'objectiu d'incentivar l'estalvi energètic en escoles i instituts a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Implantació del nou model PLACI
11/05/2021

· OBJECTIUS

Acompanyar als ens locals catalans que tenen PLIS i/o PDC en la implantació de la nova política pública d’acció comunitària per la inclusió social (Pla d’Acció Comunitària Inclusiva)

· METODOLOGIA

Tasques de consultoria experta i secretaria tècnica per acompanyar als equips dels ens locals en les diferents fases del procés: diagnosi, disseny de plans, mirada estratègica, treball transversal, dinamització d’espais, definició d’estructures de governança, creació d’Observatoris socials, entre altres.

Projecte d'ambientalització de les oficines del grup Adevinta
16/03/2021

El projecte es un pla d'acció per la millora de la sostenibilitat de les oficines de Barcelona d'Adevinta. El projecte s'emmarca en una estratègia a més llarg termini que s'inicia amb aquest punt amb tres eixos d'acció:

  • Les Accions d’impuls al reciclatge
  • Optimització de consums i factures
  • Accions d’eficiència en la instal·lació de climatització i enllumenat

A partir d'un seguit de 17 accions moltes d'elles executades abans d'acabar el projecte s'ha pogut dur a terme un procès d'acompanyament al camí de la sostenibilitat.

 

Concurs d'idees Pla Estratègic d'Impuls al Centre de Mataró
16/03/2021

La proposta es basa en una exploració del potencial urbà de l’àmbit del casc antic de Mataró a fi d’establir un nombre acotat d’actuacions que, pel seu valor estratègic, siguin capaces de generar les sinèrgies per la millora del conjunt.  “L’impuls” sobre el centre de Mataró es formula com un assaig sobre el re-fer de la ciutat existent, sobre la base que pel seu elevat grau de dotació urbana actual reclama un tipus d’intervenció innovador, defugint tot tipus de projecte holístic com la reurbanització integral de carrers i espais públics, la inserció generosa i sistemàtica de nous equipamen

Càlcul de la petjada de Carboni de 7 equipaments esportius
16/03/2021

La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

 

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul de la petjada de carboni de 7 equipaments esportius un total de 37.000m2 i posteriroment s’han elaborat propostes de millora per tal de reduir la petjada.