Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència
09/09/2021

El present projecte té com a principal objectiu ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència a la comarca del Moianès. El projecte s'ha desenvolupat en tres fases principals:


Fase 1: Presentació del marc legal vigent: En aquesta fase s'ha identificat cada una de les lleis i decrets en matèria d'habitatges socials i allotjaments temporals d'urgència, i se n'ha extret el contingut i capítols rellevants (abast, requisits tècnics, etc).

Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023
07/09/2021

El Risell ha donat suport a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Montcada i Reixac 2019 - 2023 a través de la dinamització de les sessions de treball i l’acompanyament en l’elaboració i redacció del PAM. 
Per tal de fer-ho possible, hem utilitzat la combinació de diferents tècniques i mètodes:

Estalvi energètic a centres educatius
03/09/2021

El projecte d'estalvi energètic en centres educatius 50/50 té l'objectiu d'incentivar l'estalvi energètic en escoles i instituts a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Implantació del nou model PLACI
11/05/2021

· OBJECTIUS

Acompanyar als ens locals catalans que tenen PLIS i/o PDC en la implantació de la nova política pública d’acció comunitària per la inclusió social (Pla d’Acció Comunitària Inclusiva)

· METODOLOGIA

Tasques de consultoria experta i secretaria tècnica per acompanyar als equips dels ens locals en les diferents fases del procés: diagnosi, disseny de plans, mirada estratègica, treball transversal, dinamització d’espais, definició d’estructures de governança, creació d’Observatoris socials, entre altres.

Projecte d'ambientalització de les oficines del grup Adevinta
16/03/2021

El projecte es un pla d'acció per la millora de la sostenibilitat de les oficines de Barcelona d'Adevinta. El projecte s'emmarca en una estratègia a més llarg termini que s'inicia amb aquest punt amb tres eixos d'acció:

  • Les Accions d’impuls al reciclatge
  • Optimització de consums i factures
  • Accions d’eficiència en la instal·lació de climatització i enllumenat

A partir d'un seguit de 17 accions moltes d'elles executades abans d'acabar el projecte s'ha pogut dur a terme un procès d'acompanyament al camí de la sostenibilitat.