Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

s
Implantació del nou model PLACI
11/05/2021

· OBJECTIUS

Acompanyar als ens locals catalans que tenen PLIS i/o PDC en la implantació de la nova política pública d’acció comunitària per la inclusió social (Pla d’Acció Comunitària Inclusiva)

· METODOLOGIA

Tasques de consultoria experta i secretaria tècnica per acompanyar als equips dels ens locals en les diferents fases del procés: diagnosi, disseny de plans, mirada estratègica, treball transversal, dinamització d’espais, definició d’estructures de governança, creació d’Observatoris socials, entre altres.

m
Projecte d'ambientalització de les oficines del grup Adevinta
16/03/2021

El projecte es un pla d'acció per la millora de la sostenibilitat de les oficines de Barcelona d'Adevinta. El projecte s'emmarca en una estratègia a més llarg termini que s'inicia amb aquest punt amb tres eixos d'acció:

  • Les Accions d’impuls al reciclatge
  • Optimització de consums i factures
  • Accions d’eficiència en la instal·lació de climatització i enllumenat

A partir d'un seguit de 17 accions moltes d'elles executades abans d'acabar el projecte s'ha pogut dur a terme un procès d'acompanyament al camí de la sostenibilitat.

 

Concurs d'idees Pla Estratègic d'Impuls al Centre de Mataró
16/03/2021

La proposta es basa en una exploració del potencial urbà de l’àmbit del casc antic de Mataró a fi d’establir un nombre acotat d’actuacions que, pel seu valor estratègic, siguin capaces de generar les sinèrgies per la millora del conjunt.  “L’impuls” sobre el centre de Mataró es formula com un assaig sobre el re-fer de la ciutat existent, sobre la base que pel seu elevat grau de dotació urbana actual reclama un tipus d’intervenció innovador, defugint tot tipus de projecte holístic com la reurbanització integral de carrers i espais públics, la inserció generosa i sistemàtica de nous equipamen

Càlcul de la petjada de Carboni de 7 equipaments esportius
16/03/2021

La petjada de carboni és la mesura de l'impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

 

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul de la petjada de carboni de 7 equipaments esportius un total de 37.000m2 i posteriroment s’han elaborat propostes de millora per tal de reduir la petjada.

Participació ciutadana en el Pla Local d’Habitatge
16/03/2021

Des del Risell treballem els processos de participació com a eina per articular polítiques públiques amb un major consens, on s'ofereix a la ciutadania l'oportunitat de conèixer, analitzar i prioritzar  propostes tècniques definides en el PLH així com de proposar-ne de noves.

Els objectius principals de les sessions presencials obertes són:

  • Generar reflexió compartida entorn al tema de l'habitatge

  • Comunicar a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l'administració les estratègies i accions definides al PLH

Disseny i redacció de la microxarxa “Sumem energia”
16/03/2021

“Sumem energies”  té com a principal objectiu apropar l’energia als i les joves. L’energia forma part del nostra dia a dia, la necessitem i estem en contacte amb ella constantment, però la coneixem? en som conscients de les repercussions ambientals i socials que té la seva generació i ús?

Fem de l’energia un concepte familiar i planer, amb qui ens sentim còmodes treballant-hi, coneixem tots els seus secrets i treballem-hi per fer-la més propera i amigable.

Objectius generals de “Sumem energies”

Interpretació del patrimoni cultural del’entorn natural i patrimonial del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou
16/03/2021

El projecte té com a objectiu la identificació i valorització del patrimoni natural, paisatgístic i cultural de l’entorn del Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou. En aquest sentit, es van identificar els miradors, es va documentar la zona d’horts i construccions a la falda del Castell Monestir i els senders amb contingut patrimonial i natural excepcional que transcorren per la Baronia d’Escornalbou.

A partir de la identificació d’aquests elements es va preparar material per elaborar fulletons i plafons explicatius i també activitats autoguiades.