Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

Reportatge: Empoderament energètic
09/02/2017

Hem treballat en la realització d'un reportatge anomenat "Empoderament energètic". El projecte té com a finalitat sensibilitzar, divulgar, conscienciar i ,sobretot,empoderar a la ciutadania de Barcelona en termes energètics quotidians, com poden ser: la comprensió de la factura elèctrica, conèixer les bonificacions, rebaixar el cost de la factura, quines tarifes són les més apropiades, advertir d’ estafes d’algunes comercialitzadores, aconsellar en els bons hàbits en l'ús de l'habitatge i altres aspectes.

E3- Empoderament Energètic en centres educatius
04/04/2018

E3 és una prova pilot realitzada en tres centres educatius de la ciutat de Barcelona per treballar amb l'alumnat la descoberta i millora energètica dels centres educatius. Aportant una mirada social econòmica i mediambiental del vector energètic. El principal objectiu és l'apoderament de l'alumnat i professorat, per assolir un confort i un estalvi energètic del centre. Aquest coneixement energètic no només revertirà en el centre si no també al barri i a les famílies a través del treball  d'activitats d'aprenentatge i servei a la comunitat.

s
Estudis de cas dels Casals de Barri de Barcelona
30/06/2017

Realització de 9 estudis de cas de diversos Casals de Barri de Barcelona per tal d'avaluar el seu paper en la dinamització comunitària. Es realitzen 9 estudis de cas en base a entrevistes i grups de discussió. Els casos són diversos en funció de la tipologia de gestió, el barri on es situen i el territori disposa de PDC o no. Aquest treball serveix, també, per donar suport al procés de creació d'una bateria d'indicadors pels Casals.

Acompanyament a la fusió dels PLIS i PDC
30/06/2017

La Generalitat de Catalunya ha decidit fusionar dos instruments de planificació local: els Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS) i els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). Per aquest procés el Risell duu a terme l'acompanyament i assessorament tècnic per tal de generar els continguts i materials que defineixin el nou intrsument d'intervenció. És un procés que consta del treball d'un grup de contrast format per professionals dels PLIS i PDC de tot Catalunya, acadèmics i persones de referència del món local.

Certificació energètica del CEIP Santa Anna a Premià de Dalt
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.