Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

AGENDA 2030 DE CIUTADELLA DE MENORCA
15/02/2023

OBJECTIUS
Els objectius del projecte són realitzar un recull de les accions dels plans i projectes vigents de l’ens local, classificar les accions en funció dels ODS adaptats als ens locals, dissenyar les noves accions de l’Agenda 2030 i finalment elaborar una Pla de Seguiment i Avaluació.
 
METODOLOGIA

Oficina de Transició Energètica del Garraf
14/09/2022

L’Institut Català de l’Energia, l’ICAEN, ha convocat una subvenció, adreçada als Consells Comarcals, per a la creació d’oficines d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT.

Diagnosis comarcals sobre envelliment i disseny de línies estratègiques
13/04/2022

· OBJECTIUS: conèixer la realitat comarcal sobre l’envelliment des d’una mirada multidisciplinar, atenent a la diversitat territorial en el si de les comarques per poder dissenyar línies de treball que guiïn el disseny de Plans d’Acció Comarcals sobre envelliment. Vinculat al projecte “Envelliment Km0”

Formació en Acció Comunitària Inclusiva
17/09/2021

En el marc del nou Pla Estratègic de Serveis Socials i l’aparició dels Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva es duen a terme formacions a tècnics i tècniques locals per atansar els conceptes de l’Acció Comunitària i la Inclusió Social. Les formacions (telemàtiques en el context de pandèmia) consten de 4 blocs teorico-pràctics, complementats amb càpsules de vídeo o lectures proposades.

Pla Local d’Inclusió Social de Figueres
17/09/2021

El projecte va constar de dues parts: per una banda l'elaboració d’una diagnosi qualitativa que complementés l’estudi de la Taxa AROPE que ja es va elaborar prèviament. Aquesta diagnosi va constar d’entrevistes i grups de discussió amb professionals de l’administració, entitats i persones usuàries dels serveis socials. Els resultats es van plasmar en un document que es creuava de forma constant amb l’anàlisi quantitativa elaborada per l’elaboració de la Taxa AROPE. La segona part va consistir en el disseny participat del Pla d’Acció per al PLIS de Figueres.

Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró
17/09/2021

El PEESS de Mataró cerca conèixer la realitat de l’economia social i solidària de la ciutat de Mataró per tal de planificar l’acció conjunta -Ajuntament i teixit- dels propers anys per reforçar i fer créixer el sector de l’economia social i solidària, així com estendre i impregnar dels seus valors la resta de sector empresarial de la ciutat.