Vés al contingut
projectes

Filtrar per demarcació

Ambientalització de la cursa Behobia
07/05/2020

La Behobia, és una cursa popular amb més de 30.000 corredors que discorre durant 20 km pels fantàstics paisatges d’Irún des de Behobia fins a San Sebastian.

 

Avaluació Ambiental Copons
07/05/2020

S’ha acompanyat a la tramitació del Pla d’Ordenació Urbana del municipi de Copons. S’ha treballat colze a colze amb AUUP els arquitectes redactors del Pla i la Diputació de Barcelona.

 

L’objectiu de l’Avaluació Ambiental Estratègica, és la de millorar ambientalment les propostes urbanístiques durant el procés de tramitació d’aquestes, al mateix temps que estableix un pla de seguiment per reduir els impactes que aquestes generen.

Estudi d'impacte i integració paisatgística d'una nau industrial d'Hidrolleida
07/05/2020

Redacció de l’Estudi d’Impacte i integració paisatgística d’un projecte per una nau industrial per l’empresa d’Hidrolleida.

L’objectiu de l’estudi és acompanyar la tramitació del projecte i millorar la integració d’aquest en el paisatge.

El projecte es realitza seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya en referència a la integració paisatgística així com la Llei 8/2005 i Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Disseny efímer dels espais d'un esdeveniment a Temps de Flors a Girona
07/05/2020

Disseny i construcció d’un pati efímer per la celebració del temps de flors a Girona. Amb materials lleugers i econòmics, flors i espècies vegetals es van projectar tres patis durant tres anys consecutius amb la finalitat de crear espais estèticament vistosos i agradables d’estar-hi.

 

Es va dur a terme tant el projecte arquitectònic, la compra del material i la major part del muntatge per l’equip que va elaborar les tres propostes.

Economia Verda: Anàlisi i Millora de les Cadenes de Valor de la Vall de la Gavarresa
29/08/2019

Projecte de caràcter transversal que a través d'un procés participatiu, ha elaborat un pla per impulsar l'economia circular i verda de la Vall de la Gavarresa.


El pla ha consistit en:

- Mapejar els sectors econòmics de la Vall i prioritzar aquells als que s'enfocarà el Pla.

- Analitzar i diagnosticar les cadenes de valor per tal de trobar oportunitats i sinergies.

- Detectar bones pràctiques existents en Economia verda i Circular per poder promocionar-les i difondre-les

Proposta Metodològica per la introducció dels Serveis Ecosistèmics en l'Avaluació Ambiental
29/08/2019

El projecte ha consistit en desenvolupar conjuntament amb el CREAF i l'ICTA (UAB) una metodologia per introduir dins del procés d'Avaluació Ambiental per cada un dels 12 indicadors cartogràfics dels Serveis Ecosistèmics de Catalunya.

S'ha elaborat una cartografia de 12 indicadors que representen els principals Serveis Ecosistèmics del territori. A partir de les característiques de cada indicador, s'ha elaborat una metodologia comuna per escales petites i específica per les escales urbanes.

Certificació energètica de la Clínica CIMA
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament hospitalari. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.