Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

L'habitabilitat des d'un enfoc tècnic i social
17/09/2018

Vam ser convidats al "Vermut amb bon energia" organitzat per la Fàbrica del Sol, dins del programa matinal "Genera la teva energia". L'objectiu era explicar  els reptes en el vector energètic en format "pechacucha". 

Des del Risell vam presentar com treballem la gestió energètica des d'una vessant tècnic i una vessant social, parlant per una banda de la pobresa energètica i per l'altre del malbaratament energètic.

I anunciant propostes d'actuació per fer front a les desigualtats energètiques en aspectes socials i ambientals.

Cèdula d'habitabilitat
17/09/2018

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Des del Risell realitzem aquesta tasca rigorosament i amb l'objectiu d'acreditar habitatges dignes i habitables, el gran volum de cèdules que tramitem són per habitatges del tercer sector.

Pel dret a un habitatge digne

E3- Empoderament Energètic en centres educatius
04/04/2018

E3 és una prova pilot realitzada en tres centres educatius de la ciutat de Barcelona per treballar amb l'alumnat la descoberta i millora energètica dels centres educatius. Aportant una mirada social econòmica i mediambiental del vector energètic. El principal objectiu és l'apoderament de l'alumnat i professorat, per assolir un confort i un estalvi energètic del centre. Aquest coneixement energètic no només revertirà en el centre si no també al barri i a les famílies a través del treball  d'activitats d'aprenentatge i servei a la comunitat.

Informe tècnic d'avaluació estat actual edifici
31/05/2017

La comunitat de veïns i veïnes de l'edifici objecte d'estudi ens sol·licita la realització d'un estudi tècnic per l'avaluació de l'estat actual en que es troba l'edifici.

Es realitzen varies visites a l'edifici per la detecció i anàlisi de les diferents anomalies existents en les zones comunitàries.

fitxa d'estudi de camp

Certificació energètica de la Clínica CIMA
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament hospitalari. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.

Certificació energètica del CEIP Marià Manent a Premià de Dalt
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica de l'Escola Pública Marià Manent a Premià de Dalt i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament municipal.

Certificació energètica del CEIP Santa Anna a Premià de Dalt
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.

Certificació energètica del Casal d'Ullastrell
13/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada del Casal d'Ullastrell. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.