Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència
09/09/2021

El present projecte té com a principal objectiu ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència a la comarca del Moianès. El projecte s'ha desenvolupat en tres fases principals:


Fase 1: Presentació del marc legal vigent: En aquesta fase s'ha identificat cada una de les lleis i decrets en matèria d'habitatges socials i allotjaments temporals d'urgència, i se n'ha extret el contingut i capítols rellevants (abast, requisits tècnics, etc).

Estalvi energètic a centres educatius
03/09/2021

El projecte d'estalvi energètic en centres educatius 50/50 té l'objectiu d'incentivar l'estalvi energètic en escoles i instituts a partir de l'aplicació de bones pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l'estalvi energètic aconseguit. L'ajuntament (que és qui paga les factures) i l'equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l'equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

Participació ciutadana en el Pla Local d’Habitatge
16/03/2021

Des del Risell treballem els processos de participació com a eina per articular polítiques públiques amb un major consens, on s'ofereix a la ciutadania l'oportunitat de conèixer, analitzar i prioritzar  propostes tècniques definides en el PLH així com de proposar-ne de noves.

Els objectius principals de les sessions presencials obertes són:

  • Generar reflexió compartida entorn al tema de l'habitatge

  • Comunicar a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l'administració les estratègies i accions definides al PLH

Disseny i redacció de la microxarxa “Sumem energia”
16/03/2021

“Sumem energies”  té com a principal objectiu apropar l’energia als i les joves. L’energia forma part del nostra dia a dia, la necessitem i estem en contacte amb ella constantment, però la coneixem? en som conscients de les repercussions ambientals i socials que té la seva generació i ús?

Fem de l’energia un concepte familiar i planer, amb qui ens sentim còmodes treballant-hi, coneixem tots els seus secrets i treballem-hi per fer-la més propera i amigable.

Objectius generals de “Sumem energies”

Assessorament per la millora energètica de la llar
08/05/2020

El client té la necessitat de millorar el confort a casa seva, a l'estiu passa molta calor i a l'hivern molt fred. Té unes factures energètiques molt elevades, perquè té un suport important en calefacció i refrigeració.
Des del Risell realitzem una visita a l'habitatge per poder-ne fer una diagnosi.

Comunitat educativa per a una transició energètica
30/07/2019

Arrel de la prova pilot del projecte E3 realitzada en tres centres educatius de la ciutat de Barcelona per treballar amb l'alumnat la descoberta i millora energètica dels centres educatius, el CEIP Enxaneta ha volgut realitzar el projecte amb l'alumnat de 5è i 6è de l'escola. 

Amb la principal participació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el propi centre Enxaneta hem pogut desenvolupar el projecte.

Amb els principals objectius de: