Vés al contingut

Estudi i actualització propietats materials

Àrees de treball
Equip Clara Ramoneda
Calendari2017

Suport tècnic en l'actualització de les característiques dels materials aïllants. Ajust a la normativa vigent CTE: gruix , característiques intrínseques dels nous materials.