Vés al contingut

Concurs d'idees Pla Estratègic d'Impuls al Centre de Mataró

Àrees de treball
Equip El Risell amb la col·laboració de Ariadna Perich Capdeferro, Roger Such Sanmartín, Jordi Segura, Carles Crosas Armengol, Joan Solà Font.
Calendari2018

Participació al Concurs d'idees Pla Estratègic d'Impuls al Centre de Mataró, amb les vessants socials i ambientals.

La proposta es basa en una exploració del potencial urbà de l’àmbit del casc antic de Mataró a fi d’establir un nombre acotat d’actuacions que, pel seu valor estratègic, siguin capaces de generar les sinèrgies per la millora del conjunt.  “L’impuls” sobre el centre de Mataró es formula com un assaig sobre el re-fer de la ciutat existent, sobre la base que pel seu elevat grau de dotació urbana actual reclama un tipus d’intervenció innovador, defugint tot tipus de projecte holístic com la reurbanització integral de carrers i espais públics, la inserció generosa i sistemàtica de nous equipaments públics o el confiar en projectes faraònics pel soterrament de grans infraestructures (en aquest cas, el tren). La proposta es planteja com un assaig metodològic en clau contemporània,  sobre com caldria reprogramar els equipaments existents abans de construir-ne de nous; actuar de manera puntual sobre la millora dels carrers i els espais públics; dinamitzar les activitats al centre a través d’un APEU; confiar en la reintroducció de les activitats productives al centre i no només en la presència del comerç; minimitzar la presència de l’automòbil però permetre l’accessibilitat rodada que requereix un centre com el de Mataró, ...

En l’Eix Central la proposta parteix d’unes premisses semblants, però desplega els recursos més imaginatius per tal de reconfigurar aquest espai de manera tan material com simbòlica, reinterpretant la idea de centre més tradicional en un llenguatge contemporani.