Vés al contingut

Acompanyament a l'Observatori de la Garrotxa

Àrees de treball Consultoria-social
Equip Àrea Social
CalendariJuny de 2017

Des del Risell es va dur a terme la dinamització de la primera sessió de redefinició de l'Observatori Social, Ambiental i Econòmic de la Garrotxa. La sessió va constar d'una formació conceptual sobre Observatoris (què són, per què serveixen, tipus, consells de treball amb indicadors,...) per part del Risell i la dinamització del procés en base al model de Design Thinking per defnir els pilars que han de guiar la definició del nou instrument territorial.