Vés al contingut

Oficina de Transició Energètica del Garraf

Logo Consell Comarcal del Garraf
Àrees de treball
Equip El Risell
Calendari2022

Preparació de la memòria explicativa per l’Oficina de Transició Energètica del Garraf

L’Institut Català de l’Energia, l’ICAEN, ha convocat una subvenció, adreçada als Consells Comarcals, per a la creació d’oficines d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT.

Aquesta subvenció té per objectiu impulsar la implantació de l’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica a Catalunya i complementar la implementació del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

El treball d’aquestes oficines es realitzarà en coordinació amb la Direcció General d’Energia i l’ICAEN, però també poden desenvolupar les estratègies d’impuls a la transició energètica prioritàries per la comarca i acompanyar els municipis en aquesta transició.

Així, des de El Risell hem acompanyat al Consell Comarcal del Garraf en la preparació de la Memòria explicativa del projecte d’activitats i organització interna de la futura Oficina de Transició Energètica del Garraf (OTEG). Vam donar suport al Consell Comarcal per determinar quines han de ser les actuacions i serveis a dur a terme per part de l’OTEG i com s’encaixarà amb les administracions local que ja estan actualment desenvolupant actuacions i serveis per impulsar la transició energètica a la comarca.