Vés al contingut

Comunicació i administració del projecte mésOpcions

Àrees de treball
Equip Andreu Camprubí, Marta Pulgar, Laura Camprubí
Calendari2015

Comunicació i administració del projecte cooperatiu mésOpcions

El Risell és sòcia col·laboradora de mésOpcions i durant el 2015 va dur a terme la comunicació de la cooperativa en tots els seus àmbits, així com en la gestió del Servei de Gestió i Activació Comercial. El Risell va donar un impuls a la gestió i administració de mésOpcions: la relació amb els socis, facturació, gestió econòmica, entre altres durant el 2015.