Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència

Estudi i identificació de necessitats, recursos i vies existents per ampliar el parc d’habitatges socials i allotjaments temporals d’urgència

09/09/2021

Formació per l’optimització de la factura elèctrica i millora d’hàbits de consum per viure en confort

Formació per l’optimització de la factura elèctrica i millora d’hàbits de consum per viure en confort

09/09/2021

Projectes d’alineació als ODS i redacció de l’Agenda 2030

Projectes d’alineació als ODS i redacció de l’Agenda 2030

15/04/2021

Participació ciutadana en el Pla Local d’Habitatge

Participació ciutadana en el Pla Local d’Habitatge

16/03/2021

Disseny i redacció de la microxarxa “Sumem energia”

Disseny i redacció de la microxarxa “Sumem energia”

16/03/2021

Jornada sobre patrimoni i desenvolupament

Jornada sobre patrimoni i desenvolupament

07/05/2020

Economia Verda: Anàlisi i Millora de les Cadenes de Valor de la Vall de la Gavarresa

Economia Verda: Anàlisi i Millora de les Cadenes de Valor de la Vall de la Gavarresa

29/08/2019

Manual d’ús de l’habitatge en la cooperativa del c/Princesa

Manual d’ús de l’habitatge en la cooperativa del c/Princesa

30/07/2019

Estudi i actualització propietats materials

Estudi i actualització propietats materials

30/07/2019

Adequació de l’habitatge a les persones usuàries

Adequació de l’habitatge a les persones usuàries

30/07/2019