Taules de Coordinació per la Cobertura de Necessitats Bàsiques

Taules de Coordinació per la Cobertura de Necessitats Bàsiques

29/08/2019

Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS-PLACI)

Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS-PLACI)

29/08/2019

Apoderant les dones joves a la Mediterrània, un sector clau per promoiure l’Economia Social i Solidària (ESS)

Apoderant les dones joves a la Mediterrània, un sector clau per promoiure l’Economia Social i Solidària (ESS)

29/08/2019

LOCALMED

LOCALMED

29/08/2019

Punt Itinerant ESS

Punt Itinerant ESS

29/08/2019

Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)

Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte (PDE)

29/08/2019

Detecció Precoç Comunitària de Vulnerabilitat Energètica

Detecció Precoç Comunitària de Vulnerabilitat Energètica

29/08/2019

Formació en Economia Social i Solidària

Formació en Economia Social i Solidària

29/08/2019

Avaluació de l’impacte de la inserció en mercat ordinari

Avaluació de l’impacte de la inserció en mercat ordinari

29/08/2019

Menja Futur a Cornellà de Llobregat

Menja Futur a Cornellà de Llobregat

29/08/2019