Suport i dinamització de les iniciatives barcelonines d’economies comunitàries

De forma conjunta amb EDAS, durant el 2019 hem acompanyat al sector de les Economies Comunitàries de Barcelona (Bancs del Temps, Horts Comunitaris, Xarxes d’Intercanvi, Grups de Consum Agroecològic,…) en la seva articulació, tot donant suport a les necessitats que han manifestat com a col·lectiu i com a àmbits particulars.

Hem acompanyat les iniciatives en la seva articulació i visibilització (el resultat més tangible és aquesta web i el seu contingut).

Aquest és un àmbit d’activitat econòmica voluntari i poc articulat entre si atesa la gran diversitat d’iniciatives. Segurament, les seves dinàmiques i demandes de suport han d’anar més vinculades a l’acció comunitària que no pas a la promoció econòmica.