cuerdas de colores entrelazadas

Repensant el concepte de treball. Quines ocupacions per quins joves? Trobar feina o crear feina?

Projecte finançat per Recercaixa i desenvolupat per l’IGOP. Participació en totes les fases de la recerca: disseny, treball de camp, anàlisis, redacció. La realització dels grups de discussió de les fases de diagnosis i validació s’han realitzat a través del Risell.