cuerdas de colores entrelazadas

Gestió del Punt Itinerant de suport a l’emprenedoria en ESS

En el marc del procés de territorialització de Barcelona Activa, el Risell va gestionar un punt itinerant d’atenció a persones emprenedores (o amb projectes que podien esdevenir iniciatives d’autoocupació amb cert suport) dels barris que disposen de Pla de Barris. Detecció, acompanyament i derivació són les tasques que es desenvolupen en aquest punt itinerant d’atenció en ESS.