Elaboració conjuntament amb el CREAF i l’ICTA de la UAB de la proposta metodològica per a la introducció de la nova cartografia dels serveis ecosistèmics de Catalunya en l’Avaluació Ambiental Estratègica i l’Avaluació d’Impacte Ambiental

El projecte ha consistit en desenvolupar conjuntament amb el CREAF i l’ICTA (UAB) una metodologia per introduir dins del procés d’Avaluació Ambiental per cada un dels 12 indicadors cartogràfics dels Serveis Ecosistèmics de Catalunya.

S’ha elaborat una cartografia de 12 indicadors que representen els principals Serveis Ecosistèmics del territori. A partir de les característiques de cada indicador, s’ha elaborat una metodologia comuna per escales petites i específica per les escales urbanes.

Aquesta metodologia ha de servir als tècnics redactors dels documents així com als organismes responsables d’avaluar els documents de guia i criteris per la bona aplicació dels indicadors, i l’adaptació d’aquests a escales grans.